• Synliggjøring av tre norske kommuner i sosiale medier 

      Østhaug, Maren; Hansen, Una Odilie Tombre Hansen (Bachelor thesis, 2016-08-23)
      Denne rapporten bygger på et ønske fra Østre Toten kommune om å øke synligheten til kommunen gjennom sosiale medier og på denne måten styrke omdømme. Underveis ble både Gjøvik og Larvik kommune med i datainnsamlingen i ...