• KDE-administrasjon 

      Kolstad, Morten; Myrberg, Thomas Blokhus; Storløkken, Roger Ritter (Bachelor thesis, 2002)
      For en bruker som tidligere bare har brukt MS Windows, er det en stor overgang å gå fra Windows til og skrivebordsmiljøet KDE. Dette prosjektet har hatt som mål å lette denne overgangen for brukerne, og gjøre dem kjent ...