• Implementering av arealforvaltningssystem for eiendomsforvaltere 

      Solesvik, Arne Johan (Master thesis, 2008)
      Arealforvaltningssystem eller space management system blir ofte regnet som selve kjernen i moderne CAFM-system. Dette er dataverktøy som baserer seg på en kobling mellom plantegninger og en romdatabase. Systemet er godt ...