• Kontraktstrategi for anskaffelse av FM-tjenester 

      Bruvik, Arild; Instefjord, Roger (Master thesis, 2009)
      Facilities Management er en ledelsesfunksjon av det som i en samlebetegnelse kalles for støttetjenester i et selskap, med andre ord det som ikke er kjernevirksomheten. Det er et mål at Facilities Management skal utvikle ...