• Ny bruk av verneverdige helsebygg 

   Kittang, Dag; McNeany, Jennifer (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Landsverneplanar for alle statlege sektorar skulle sikre eit betre vern av staten sine kulturhistoriske eigedomar. I landsverneplanen for helsebygg er over 300 eige­ domar klassifiserte som verneverdige. Dette inneber ...
  • Stavkyrkjene og handverksbasert materialanalyse 

   Kirchhefer, Andreas; Renmælmo, Roald (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Mange av stavkyrkjene våre har hovudvekt av originale eller svært gamle bygningsdelar. Delane har vist at dei har dei nødvendige konstruktive kvalitetane og svært lang levetid i bygget. Handverkarane som valde ut trea i ...