Show simple item record

dc.contributor.authorMoe, Aud
dc.contributor.authorBrataas, Hildfrid V.
dc.date.accessioned2014-12-12T09:01:02Z
dc.date.available2014-12-12T09:01:02Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.isbn978-82-93269-84-7
dc.identifier.issn1892-705X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/227072
dc.description.abstractStiftelsen Livsglede for Eldre har etablert konseptet Livsgledesykehjem, og utviklet en sertifiseringsordning som skal ivareta den enkelte beboers sosiale, kulturelle og åndelige behov. Sertifisering til Livsgledesykehjem skal benyttes på virksomhetsnivå som et kvalitetsforbedringsverktøy. Tittelen Livsgledesykehjem oppnås etter vurdering som gjennomføres av Stiftelsen Livsglede for Eldre. Rapporten fokuserer på innsatsen som kreves ved et sykehjem for å oppnå sertifisering som livsgledesykehjem. Hensikten med følgestudien var å utvikle erfaringsbasert kunnskap som grunnlag for videre utvikling av konseptet Livsgledesykehjem. Studien bygger på informasjon innhentet gjennom intervju med virksomhetsledere, livsgledekonsulent og livsgledegruppen ved et sykehjem. Livsgledekonsulent ble tilsatt for å være bindeledd mellom Stiftelsen og kommunen. Hovedoppgaven var å være prosessveileder i sertifiseringsperioden. Livsgledegruppen besto av livsgledekonsulenten, avdelingsledere og en ressursperson fra hver av de fem avdelingene/ postene. Prosessen for å oppnå vellykket sertifisering ble beskrevet med temaet Livsglede som målsetting. Temaet omfattet kategoriene Å komme i gang, Å være pådriver, Å være livsgledekonsulent og Å være engasjert. Å komme i gang handlet om å forankre prosjektet i kommunens øverste ledelse, politisk og blant fagledere. Det handlet også om inngåelse av avtale med Stiftelsen Livsglede for eldre. Stillingen som livsgledekonsulent ble utlyst, og primærkontaktsystemet i sykehjemmet ble gjennomgått. Å være pådriver ville si at virksomhetsleder var pådriver for å engasjere livsgledegruppen. Når livsgledekonsulenten ble tilsatt var en del av funksjonen å veilede i sertifiseringsarbeidet, og bidra til å holde engasjementet oppe. Ressurspersonenes arbeid i avdelingene kunne av og til by på utfordringer når nye tanker og oppgaver skulle settes ut i praksis. Å være livsgledekonsulent handlet om å være bindeledd mellom Stiftelsen, ledelsen og livsgledegruppen. Livsgledekonsulenten hadde tilbud om veiledning fra Stiftelsen. Arbeidet kunne være ensomt, men også engasjerende. Å arbeide med livsglede som målsetting hadde sine utfordringer, men var også engasjerende med fokus på det som ga glede for beboerne. Sertifiseringsverktøy utviklet av Stiftelen Livsglede for Eldre skal være et styringsverktøy for ledelsen. For å lykkes med sertifiseringen må gjennomføringen foregå både på systemnivå og i nærkontakt med beboerne der ansatte i den enkelte avdeling har en sentral rolle. Dette stiller krav til personalledelse og ledelse i utvikling av kulturer i avdelingene. Livsgledekonsulentens rolle blir som prosessveileder for mellomledere og ressurspersonene fra avdelingene. Det er da viktig at Stiftelsen blir en støtte og «kunnskapspark» for livsgledekonsulenten. Evalueringsstudien viste at tidlig tilsetting av livsgledekonsulent er viktig for at konsulenten skal være delaktig gjennom hele sertifiseringsprosessen, samt å holde oversikt i arbeidet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.relation.ispartofseriesSenter for omsorgsforskning, rapportserie;10/2014
dc.subjectlivsgledesykehjemnb_NO
dc.subjectsykehjemnb_NO
dc.subjectsertifiseringnb_NO
dc.titleVeien mot å bli Livsgledesykehjem: en følgestudienb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Health service and health administration research: 806nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808nb_NO
dc.source.pagenumber54nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record