Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHerrman, Marte
dc.contributor.authorBirkeland, Celine
dc.date.accessioned2014-08-28T08:07:02Z
dc.date.available2014-08-28T08:07:02Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/218207
dc.description.abstractNORSK: Introduksjon: Amyotrofisk Lateral Sklerose er en alvorlig nevrodegenerativ sykdom. 95% som får denne sykdommen mister evnen til å kommunisere verbalt før de dør. Hensikt: Hvordan en sykepleier skal tilegne seg kunnskaper om krise, kommunikasjon, mellommenneskelige forhold og etikk i sykepleie til en person rammet av ALS, med fokus på pasienter som har svekket eller manglende evne til å uttrykke seg gjennom tale. Metode: Denne oppgaven er en litteraturstudie. Vi har søkt etter aktuell forskning i databasene: Cinahl og Ovid Nursing Database. Vi har brukt søkeordene: Amotrophic lateral sclerosis, death, nurse, patient, power distance, quality of life, speech, intelligibility, caregivers. Resultat og konklusjon: Behovet for medisinsk, fysisk og psykisk støtte vil være essensielt for alle involverte i sykdomsforløpet. Pårørende og helsepersonell som kjenner pasienten godt vil etter hvert får vanskeligheter med å forstå hva pasienten sier. En bredere forståelse av pasientens livssituasjon vil gjøre det lettere for sykepleieren å møte pasienten der han er akkurat nå. En lyttende holdning bidrar til at pasienten åpner seg og føler seg trygg. Kommunikasjonssettinger hvor pasienten må kommunisere i støyende omgivelser, med en større gruppe mennesker rundt seg og å kommunisere over en lengre periode er en lite effektiv kommunikasjonsmåte. Pasienter rammet av ALS fant mening med livet til tross for den dårlige prognosen. Dette styrket deres vilje til å leve.nb_NO
dc.description.abstractENGLISH: Introduction: Amyotrophic lateral sclerosis is a neurodegenerative disease. Among 95% of all patients lose the ability to communicate verbally. Purpose: How a nurse have to dedicate knowledge about crisis, communication, interpersonal relationship and ethics according to nursing for a patient with ALS. Where the patient has difficulty in speaking, either if it reduced or inability. Method: This thesis is based on literature study. We searched for related research in databases: Cinahl and Ovid Nursing Database. Where we used the keywords: Amotrophic lateral sclerosis, death, nurse, patient, power distance, quality of life, speech, intelligibility, caregivers. Results: The need of medically, physically and mentally support is essential for everyone involved by ALS, both the patient, relatives, friend and health professionals. The relatives and health professionals that know the patient well, will after amount of time have difficulty understanding what the patient is trying to express verbally. A better knowledge about the situation will make it easier for all parts to understand. It will also make it easier for the nurse to accommodate the patient needs. By listening patiently the patient feels safe and it will make it easier for him to open up. Patients with ALS constantly try to find the meaning of life, in spite of the poor prognoses, and when they do, it strengths them to continue to live.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectsklerosenb_NO
dc.subjectkommunikasjonnb_NO
dc.subjectALSnb_NO
dc.subjectredusert taleevnenb_NO
dc.titleHvilke kunnskaper må en sykepleier ha for å kunne tilpasse seg situasjonen på best mulig måte, når en pasient rammet av ALS utvikler redusert taleevne?nb_NO
dc.title.alternativeIf a patient with ALS lose the ability to speak proberly what knowledge do a nurse need to handle the situation best possible way?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808nb_NO
dc.source.pagenumber48nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel