Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorTunås, Jannecke
dc.contributor.authorBolstadbråten, Anita
dc.date.accessioned2014-08-27T08:24:05Z
dc.date.available2014-08-27T08:24:05Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/218177
dc.description.abstractNORSK: Introduksjon: Antall personer med demens vil øke betraktelig kommende år. Dette krever omstillinger i helse- og omsorgssektoren. Miljøterapi i form av musikk er en aktuell behandlingsmetode for personer med demens. Hensikt: Hensikten er å finne hvilken effekt musikk har på atferd ved å undersøke hva nyere forskning sier om dette. Metode: Ved hjelp av søkeordene; demens, musikk, musikkterapi, tilfredshet og agitasjon, er det gjort søk i databaser. Vitenskapelige artikler er utvalgt, og resultatene av disse gir svar på problemstillingen. Resultat: Musikk kan påvirke atferd ved å dempe uro og redusere agitasjon til personer med demens. I tillegg kan musikk gi økt livskvalitet, og bidra til trygghet og identitet. Musikk kan brukes som et supplement til legemidler. Konklusjon: Avgjørende for at musikken skal ha positiv effekt på atferd, er at den tilpasses hver enkelt pasient og gis som en kontinuerlig miljøbehandling.nb_NO
dc.description.abstractENGLISH: Introduction: There will be an increasing number of persons with dementia, in the future. This problem will demand adjustments in health services. In milieu therapy, music is being used to patients with dementia. Aim: The aim of this study is to find out what research says about the subject. Method: Search in databases has been done by using words as music, music therapy, dementia, satisfaction and agitation. Selected scientific articles are analyzed, and the results will give an answer to the approach to the problem. Results: Music can influence on behavior by reducing restlessness and agitation. It can also increase quality of life, safety and identity. Music can be used complementary to medication. Conclusion: If music is going to influence positively on behavior, it have to be individually adjusted and given continuously.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808nb_NO
dc.subjectmusikkterapi, demens, miljøterapinb_NO
dc.titleHvilken effekt på atferd har musikk til pasienter med demens i sykehjem?nb_NO
dc.title.alternativeWhat kind of effect does music have on behavior to patients with dementia in nursing homes?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber49nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel