Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLangveg, Caroline V.
dc.contributor.authorRønning, Karoline S.
dc.date.accessioned2014-08-26T08:39:12Z
dc.date.available2014-08-26T08:39:12Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/218090
dc.description.abstractNORSK: Bakgrunn: Pasienter med langvarig smerte får ofte utilstrekkelig smertelindring grunnet sin opioidbruk. Langvarig bruk av opioider fører til fysisk avhengighet, og sykepleiere frykter problematisk opioidbruk. Hensikt: Hensikten med denne litteraturstudien er å identifisere sykepleiernes utfordringer for å oppnå tilstrekkelig smertelindring med opioider til pasienter med langvarig smerte. Metode: Litteratursøkene til dette litteraturstudiet ble utført i databasene Academic Search Elite og Cinahl i tidsrommet Mars til April 2014. Søkeord som pain management, opioid abuse, chronic pain, drug-seeking behavior og pain assessement ble blant annet benyttet. Diskusjon: Smertelindring er utfordrende når sykepleier oppfatter pasientens ønske om smertelindring som atferd relatert til problematisk opioidbruk. Stigma, holdninger, kunnskap og kompetanse påvirker sykepleierens smertelindring.nb_NO
dc.description.abstractENGLISH: Background: Patients with long-term pain often get inadequate pain relief due to their opioid use. Long-term use of opioids leads to physical dependence, and nurses fear problematic opioid use. Purpose: The purpose of this literature search is to identify nurses` challenges to obtain adequate pain relief with opioids to patients with long-term pain. Method: The literature searches was conducted in the databases Academic Search Elite and Cinahl in the period of March to April 2014. Search words like pain management, opioid abuse, chronic pain, drug-seeking behavior and pain assessment were used. Discussion: Pain relief is challenging when nurses perceive the patients wish for pain relief as behavior related to problematic opioid abuse. Stigma, attitudes, knowledge and competency affects nurses’ pain relief.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808nb_NO
dc.subjectsmertelindring, opioider, avhengighet, langvarig smertenb_NO
dc.titleÅ forstå smerten pasienten føler. Holdninger og smertelindring: hvilke utfordringer møter man ved opioidbruk i smertebehandlingen hos pasienter med langvarig smerte?nb_NO
dc.title.alternativeTo understand the pain the patient feels. Attitude and pain relief: what are the challenges when using opioids in pain relief treatment in patients with long-term pain?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber53nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel