Show simple item record

dc.contributor.authorSkaaden, Jens
dc.contributor.authorDanielsen, Espen
dc.date.accessioned2014-08-25T11:26:40Z
dc.date.available2014-08-25T11:26:40Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/217998
dc.description.abstractNORSK: I oppgaven stilles spørsmålet: Når kan sykepleieren unnlate å starte HLR når legen ikke har besluttet HLR minus? Introduksjon: Grunnen til at vi har valgt dette temaet er på grunn av den usikkerheten vi opplever at sykepleierne har vist/ gitt uttrykk for i samhandling med denne pasientgruppen. Hensikt: det er å se hvilke etiske og juridiske forpliktelser sykepleieren har i forhold til HLR minus. Metode: Metodedelen beskriver hvordan det er gått frem for å finne relevant litteratur. Dette er gjort gjennom søk i databaser. Det er drøftet syv forskningsartikler som omhandler temaet, men med forskjellige vinklinger. Drøftingen tar for seg sykepleierens rolle, HLR minus, lovverk og etikk. Konklusjon: Er at sykepleieren kan unnlate å starte HLR i situasjoner hvor pasienten har et så omfattende sykdomsbilde at HLR som behandling ikke vil ha noen nytte. Det er lovverket som påpeker dette og etikken sier at en alltid skal velge det alternativet som gir flere positive utfall enn negative.nb_NO
dc.description.abstractENGLISH: This thesis addresses the question: when may the nurse decide not to start CPR when the doctor has not given a DNR order? Introduction: The reason for choosing this topic is the uncertainty we feel that nurses have shown or expressed when working with this group of patients. Aim: We will strive to show which ethical and legal obligations a nurse has with regards to non DNR patients. Method: In the method section we will describe what we have done to find relevant literature through database searches. We have discussed seven research papers dealing with this issue, but with different perspectives. The discussion addresses the nurses role, DNR, laws and ethics. Conclusion: The thesis concludes that the nurse may choose not to start CPR when the patients condition is so grave that reviving the patient will not have a net positive effect. The legal precedence and the ethical viewpoint is that one should always choose the alternative where the positive outcomes outweigh the negative.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808nb_NO
dc.subjecthjerte-lungeredning, etikk, sykepleienb_NO
dc.titleHjerte- og lungeredning minus: når kan sykepleieren unnlate å starte hjerte- og lungeredning?nb_NO
dc.title.alternativeDo not resuscitate: when may the nurse decide not to start CPR when the doctor has not given a DNR order?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber43nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record