Show simple item record

dc.contributor.authorStangvik, Helene Eng
dc.contributor.authorAustgarden, Laila
dc.date.accessioned2014-08-25T09:09:12Z
dc.date.available2014-08-25T09:09:12Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/217984
dc.description.abstractNORSK: Bakgrunn: Lite informasjon og inkludering kan ha stor innvirkning på søsken til barn med kreft. Hensikt: Hensikten med dette litteraturstudie er å finne ut hvordan sykepleiere kan ivareta søsken til kreftsyke barn. Metode: Det er gjort et litteraturstudie basert på seks kvalitative studier. Litteraturstudiet inneholdt søkeord som communication, siblings, cancer, children, nursing, grieve, parents Resultat: Studiene viser at søsken går gjennom store endringer når barn får kreft. Familiesituasjonen blir endret, noe som kan føre til en følelse av tap. De fleste søsken følte at de ikke ble inkludert eller fikk god nok informasjon om hva som skjedde med det syke barnet. Konklusjon: Det er stort behov for å øke kunnskapen og bevisstheten til sykepleiere på hva søsken til kreftsyke barn trenger. Det er viktig å inkludere, informere og støtte søsken helt fra starten av sykdommen til det syke barnet blir friskt eller eventuell dør.nb_NO
dc.description.abstractENGLISH: Background: Little information and inclusion can have a huge impact on siblings of children with cancer. Purpose: The purpose of this literature review is to determine how nurses can attend siblings of children with cancer. Method: The methodology is a litteratur study based on six qualitatively studies punktumThe literature study contained keywords that communication, siblings, cancer, children, nursing, grieve, parents Results: The studies show that siblings are going through major changes as children get cancer. Family situation is changed, which can lead to a sense of loss. Most siblings felt they were not included or were given enough information about what happened to the sick child. Conclusion: There is a great need to increase knowledge and awareness among nurses about what siblings of children with cancer need. It is important to include, inform and support siblings from the very beginning of the disease to the sick child are healthy or eventual dies.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808nb_NO
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Onkologi: 762nb_NO
dc.subjectkreftpasient, kreftsyke barn, søsken, kommunikasjonnb_NO
dc.titleBarn som pårørende: hvordan kan sykepleiere ivareta søsken til kreftsyke barn?nb_NO
dc.title.alternativeChildren as berevement: how can nurses take care of the helthy sibling in childhood Cancer?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber47nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record