Show simple item record

dc.contributor.authorJørgensen, Susanne
dc.date.accessioned2015-10-02T10:44:06Z
dc.date.available2015-10-02T10:44:06Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/1938191
dc.description.abstractStrømnettet som forsyner Norges befolkning med strøm er basert på 100 år gammel teknologi. På grunn av at strømforbruket øker og samfunnet blir stadig mer avhengig av sikker strømforsyning støter den aldrende infrastrukturen på mange utfordringer. For å sikre forsyningssikkerheten av elektrisitet må dagens forbruksmønster endres. Husholdninger regnes som hjørnesteiner i å oppnå forbruksendringer fordi det antas at de har potensiale til å gjennomføre store endringer i sitt strømforbruk. For å oppnå slike endringer skal det implementeres avanserte måle- og styringssystemer (AMS) i samtlige norske husholdninger innen 1. Januar 2019. Teknologien vil «tilby» brukere informasjon om eget strømforbruk og prissignaler i sanntid. Ifølge visjoner vil den type informasjon motivere brukere til å gjennomføre endringer i sitt forbruksmønster av elektrisitet. Denne oppgaven har som hensikt å undersøke hva som skjer i norske husholdninger når strømstyringsteknologi implementeres. Oppgaven ser nærmere på hvordan visjoner om teknologien forestiller seg at brukere vil ta teknologien i bruk, og om disse samsvarer med faktisk bruk. Det empiriske materialet består av ni videointervju av husholdninger som deltar i pilotprosjekter for å teste ut strømstyringsteknologi på Hvaler og Steinkjer. Jeg har benyttet meg av STS-teoriene script og domestisering, da disse perspektivene ofte blir brukt for å forstå hvordan teknologi utvikles og hvordan den tas i bruk. Brukere oppfattes ofte som passive mottakere av strømstyrende teknologi, og involveres i liten grad i utviklingsprosessen av slik teknologi. Denne oppgaven viser for øvrig at brukere var aktive aktører som var viktige for hvordan teknologien ble tatt i bruk. Det viste seg at husholdninger var komplekse enheter som bestod av utallige relasjoner og faktorer som påvirket hvordan teknologien ble fortolket og tatt i bruk i hverdagen. Jeg observerte at teknologien kunne endre tolkningen av strøm, men at det ikke nødvendigvis førte til endringer i husholdningens strømforbruk. Det viste seg nemlig at teknologien appellerte til kun en svært begrenset gruppe brukere og at visjonene om teknologiens bruk i liten grad samstemte med den faktiske bruken blant husholdningene jeg intervjuet. Ut fra disse funnene konkluderer oppgaven med at teknologi, som har som mål å endre måten husholdninger bruker elektrisitet på, må tilpasses det eksisterende sosio-tekniske nettverket i husholdningen. Det er derfor helt avgjørende å involvere brukere i utviklingen av slik teknologi.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleSmart strøm - smarte kunder? : en studie av norske husholdningers domestisering av smarte strømmålere og styringsteknologiernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record