Show simple item record

dc.contributor.authorDeraas, Elisabet
dc.contributor.authorAasarmoen, Guro Blikset
dc.contributor.authorBjørtomt, Sølvi
dc.date.accessioned2011-06-22T08:37:57Z
dc.date.available2011-06-22T08:37:57Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/144562
dc.description.abstractHjemmebasert omsorg er den arena hvor vi møter pasienter i palliativ fase i det daglige. Vi har gode og mindre gode opplevelser omkring livsavslutninger i pasienten eget hjem. Vi har gjort oss erfaringer som viser hva som er viktig for å gi pasientene våre muligheten til å dø hjemme. Svikt i kommunikasjon mellom de ulike tjenestenivåene, manglende planlegging før hjemreise fra sykehjem og sykehus, manglende tilrettelegging i pasientens i eget hjem, manglende kompetanse hos pleiepersonalet, manglende tillitt til helsetjenesten og med dette en følelse av utrygghet hos pasient og pårørende, er faktorer vi har sett kan være årsaken til en mindre god livsavslutning. Vi har erfart at mange pasienter ønsker å dø hjemme, men at en eller flere av disse faktorene kan være årsaken til at pasienten legges inn i sykehus eller sykehjem i livets siste fase. Ifølge Standard for palliasjon 2004 s. 13, skal følgende gjelde for terminal pleie: “Man bør tilstrebe at pasienten kan få dø der hun/han ønsker det, og legge forholdene tilrette for en verdig død” Med tiden har historien endret seg i forhold til hvor våre syke og gamle ender sine liv. Tidligere var det en tradisjon i landet vårt at familien tok seg av sine, de fleste syke og døende døde hjemme med sine egne rundt seg. Døden ble sett på som en naturlig del av livet, og tradisjonen var at familien tok seg av stell og pleie av sine syke og døende. En samfunnsmessig utvikling har ført til at de fleste i dag dør på sykehus eller sykehjem. I 2009 døde 5792 mennesker hjemme, 15053 mennesker på sykehus og 17915 på andre pleie og helseinstitusjoner (SSB 2009). En opprustning av helsetjenesten kombinert med at de pårørende av ulike årsaker ikke lenger har mulighet til å ta seg av sine på lik linje som tidligere, er noe av årsaken til dette. Nasjonale og internasjonale undersøkelser viser likevel at flere har et ønske om å dø i sine hjem, dersom det blir tilrettelagt for muligheten til det. Vi som jobber i hjemmebasert omsorg ser også en 7 tendens til at denne trenden er økende, i tillegg til at hjemmebasert omsorg og den pleien som skal ytes blir mer og mer medisinsk og komplisert. Samhandlingsreformen ”Rett behandling – på rett sted – til rett tid” som ble vedtatt av Stortinget i 2009, beskriver også disse utfordringene som kommunehelsetjenesten står overfor, og i punkt 6.4 vektlegges følgende: ”For enkelte pasienter vil det være best å få et kvalitativt godt tilbud nær hjemmet i stedet for å bli lagt inn i sykehus ved akutt sykdom eller i den terminale fasen” Denne utviklingen utfordrer og forplikter oss til å sikre kvaliteten på omsorgen og den behandlingen som gis til pasienter i palliativ fase. Med oppgaven ønsker vi å se ytterligere på hvordan vi som sykepleiere i hjemmebasert omsorg, kan bidra til å gi pasienten og dens pårørende en følelse av trygghet i livets siste fase, og med det legge forholdene til rette for at livsavslutningen oppleves verdig for både pasient og pårørende.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectpalliativ omsorgen_US
dc.subjecthjemmebasert omsorgen_US
dc.subjectterminal pleieen_US
dc.titleHvordan kan sykepleiere i hjemmebasert omsorg bidra til en trygg og verdig livsavslutning?en_US
dc.typeStudent paper, othersen_US
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808en_US
dc.source.pagenumber43en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record