Show simple item record

dc.contributor.authorEknæs, Kristina
dc.contributor.authorMæhlum, Line
dc.contributor.authorGulseth, Elisabeth Storvand
dc.date.accessioned2012-07-25T07:25:48Z
dc.date.available2012-07-25T07:25:48Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/144539
dc.description.abstractNORSK: Bakgrunn: Hvordan anestesisykepleiere skifter infusjonsutstyr mellom pasienter som får total intravenøs anestesi, har vært utgangspunktet for denne oppgaven. Våre erfaringer fra praksis tydet på at dette ble gjort på ulike måter, og ut fra ulike begrunnelser. Vi ønsket å kartlegge dagens praksis i Sykehuset Innlandet HF, og finne ut om det i så fall ble gjort etter gjeldende retningslinjer på avdelingsnivå. Med spørreundersøkelsen som grunnlag, ønsket vi å se på om resultatene derfra kunne bidra til økt pasientsikkerhet for valgt pasientgruppe, med tanke på muligheten for smitte ved flergangsbruk / gjenbruk av engangsutstyr. Er rådende praksis forsvarlig i forhold til pasientsikkerhet, hygiene, etikk og hygiene? Metode: I denne fordypningsoppgaven er metoden todelt: Litteratursøk ble først gjennomført for å få en oversikt over emnet i forhold til problemstillingen. Omfattende søk resulterte i få kunnskapsbaserte artikler. Med dette som bakteppe, ble det valgt å gjennomføre en spørreundersøkelse for å utforske problemstillingen ytterligere. Resultatene ble presentert, analysert og gjort til gjenstand for drøfting. Resultat: Resultatet av spørreundersøkelsen viste tydelig ulik praksis. Forskjellene eksisterte både internt i avdelingene og på tvers av de forskjellige sykehusene ved Sykehuset Innlandet HF. Det ble avdekket ulik kjennskap blant anestesisykepleierne ved de ulike avdelingene vedrørende gjeldende prosedyrer på avdelingsnivå. Konklusjon: Anestesisykepleiere i Sykehuset Innlandet HF utfører de undersøkte prosedyrer ulikt. Bakgrunnen for dette kan kanskje gjenfinnes i kunnskap om forskjellige prosedyrer. Det finnes vitenskapelig belegg for å hevde at smitte kan overføres mellom pasienter, gitt mangelfull håndtering av engangsutstyr. Kanskje kan avdekkingen av ulike prosedyrer føre til en samordning av disse på sikt, slik at pasientsikkerheten ved anestesiavdelingene i helseforetaket blir best mulig?no_NO
dc.description.abstractENGELSK: Background: How do anaesthetic nurses change the non-reusable infusion equipment between patients receiving total intravenous anesthesia (TIVA)? Our experience as students suggested that there are ways of doing this. Therefore, we were intrigued to find out exactly how they changed the equipment, and why it was changed the way it was. Did procedures, regionally or locally, exist? A query amongst anaesthetic nurses located in Sykehuset Innlandet HF was conducted in order to gain insight on this matter. The results were then discussed as to whether or not safety for patients undergoing TIVA was optimalized due to varying procedures. Methods: Two different approaches were used in this paper: a search for existing literature on the topic resulted in few articles. Therefore a survey was conducted. The results of this quantitative approach were analyzed, presented and constituted the background of which discussion was later made. Results: Results concluded that several different ways of how anaesthetic nurses in Sykehuset Innlandet HF change the non-reuseable infusion equipment between patients receiving total intravenous anesthesia, exists. Different procedures were carried out within wards, as well as in between the 6 hospitals constituting Sykehuset Innlandet HF. Knowledge of existing procedures varied greatly. Conclusion: Anaesthetic nurses of Sykehuset Innlandet HF used the procedures mentioned above differently. The reasons may be due to lack of knowledge or lack of procedures as such. Other reasons may further exist. Evidence based research suggests that TIVA-patients may be exposed to contamination risk due to hygiene flaws, as a result of inadequate or incorrect procedures. It would be interesting if the survey results led to common procedures, to ensure maximum patient safety amongst TIVA-patients.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectanestesisykepleieno_NO
dc.subjectinfusjonsutstyrno_NO
dc.subjecthygieneno_NO
dc.subjectretningslinjerno_NO
dc.titleSkifte av TIVA settno_NO
dc.title.alternativeChanging TIVA equipmentno_NO
dc.typeStudent paper, othersno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808no_NO
dc.source.pagenumber42no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record