Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBreisnes, Inger Johanne
dc.contributor.authorVollsæter, Hanne Sofie
dc.date.accessioned2010-09-20T08:40:43Z
dc.date.available2010-09-20T08:40:43Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/144517
dc.description.abstractBakgrunn: Bakgrunnen for vårt litteraturstudie var at vi ønsket mer kunnskaper om sedering til respiratorpasienter. I vår praksis på intensivavdelingen fikk vi inntrykk av at målet i sederingen var uklart og at sedasjonsskalaer og sedasjonsprotokoller ikke ble brukt. Hensikt: Med problemstillingen som utgangspunkt ønsket vi å belyse intensivsykepleierens funksjon og ansvar med bakgrunn i gjeldende forskningsbasert litteratur innenfor sedasjonspraksis. Metode: Litteraturstudie ble valgt som metode med søkeordene: mechanical ventilation and sedation, sedation and oralintubated mechanical ventilation, sedatives and analgesics, protocol, intensive care nurses and sedation i forskjellige databaser innenfor helse- og medisin. Resultat: Resultatene i sedasjonsforskningen fremhever tre viktige strategier for optimal sedering. Det innebærer bruk av sedasjonsskala og sedasjonsprotokoll, daglig oppvåkning og daglig spontan respirasjon fordi dette viser seg å redusere antall respiratordøgn, antall intensivdøgn og i enkelte studier redusert mortalitet. I studiene har intensivsykepleieren vært sentral i vurderinger og utførelsen av sederingen. Konklusjon: Vi tror at intensivsykepleierens kunnskap og kompetanse vil være avgjørende for hvor optimal sederingen blir. I den forskningen som har blitt gjort innenfor sedasjon har det vært lite fokus på pasientens opplevelse. Vi mener derfor at fremtidens forskning bør innebære hvordan pasienten opplever en ujevn sedasjonsdybde og hvordan intensivsykepleieren kan samarbeide tettere med respiratorpasienten.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectanestesisykepleieen_US
dc.subjectintensivsykepleieen_US
dc.subjectAIOen_US
dc.subjectrespiratorpasienten_US
dc.titleHvordan kan intensivsykepleieren bidra til optimal sedering hos respiratorpasienten?en_US
dc.title.alternativeHow can intensive care nurses contribute to optimize sedation in mechanically ventilated patients?en_US
dc.typeStudent paper, othersen_US
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808en_US
dc.source.pagenumber51en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel