Show simple item record

dc.contributor.authorLie, Erlend Steine
dc.date.accessioned2013-11-27T13:45:20Z
dc.date.available2013-11-27T13:45:20Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.isbn978-82-93269-33-5
dc.identifier.issn1892-705Xno_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/144354
dc.description.abstractDenne rapporten er skrevet på initiativ fra Senter for omsorgsforskning - Vest. Den utgjør en sluttrapport fra et pilotprosjekt som dreiet seg om å kartlegge private kommersielle aktører innen kommunal eldreomsorg. Prosjektarbeidet ble utført i årsskiftet 2009/10 og sluttrapporten forelå våren 2010. I forkant av denne etterfølgende publisering, ble det lagt til noen oppdateringer gjeldende pr 1. desember 2011. Oppdateringene ble hentet inn via telefonsamtaler med sentrale aktører på feltet. Rapporten fokuserer på tre typer av tjenester: sykehjemstjenester, hjemmehjelpstjenester og hjemmesykepleietjenester. Disse tjenestene har i løpet av de åtte siste årene, det vil si siden 2003, i stigende grad fått innslag av private markedsaktører, selv om tjenestene hører inn under et kommunalt ansvar. I prosjektet ble det fokusert på Bergen kommune. Her ble det kartlagt hvilke leverandører som hadde kontraktbaserte avtaler med kommunen. Det ble også undersøkt hvilke kriterier som lå til grunn for kontraktsinngåelse og kontraktenes varighet, oppfølging fra kommunen og de forskjellige aktørers erfaringer med dette. Prosjektet inkluderte også aktørenes egne erfaringer som oppdragsgivere og som leverandører innen en kommunal tjenesteproduksjon, men med flere aktører på banen som konkurrenter i forhold til 1) avtaleforhold med kommunen og 2) brukernes preferanser under et Fritt Brukervalg (mellom offentlige og private tjenester). Metodisk ble prosjektet gjennomført ved hjelp av uformelle intervjuer med aktører fra kommunen og de private byråene, observasjon på et privat drevet sykehjem samt summariske dokumentstudier av en rekke offentlige dokumenter. Prosjektet viser at bruken av underleverandører for kommunale tjenester gir grobunn for en rekke spørsmål for videre forskning. Disse spørsmålene knytter seg både til brukervalget og til avtaleforholdene mellom kommunen og leverandørene [...].no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.relation.ispartofseriesSenter for omsorgsforskning, rapportserie;4/2013
dc.subjecteldreomsorgno_NO
dc.subjectkommunehelsetjenesterno_NO
dc.subjectprivatiseringno_NO
dc.subjectomsorgstjenesterno_NO
dc.titleKommersielle aktører innen kommunal eldreomsorg – en kartlegging: sluttrapport fra en pilotstudieno_NO
dc.typeResearch reportno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Health service and health administration research: 806no_NO
dc.source.pagenumber44no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record