Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorVetvik, Einar
dc.contributor.authorDisch, Per Gunnar
dc.date.accessioned2013-10-30T12:49:44Z
dc.date.available2013-10-30T12:49:44Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.isbn978-82-93269-28-1no_NO
dc.identifier.issn1892-705Xno_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/144352
dc.description.abstractSenter for omsorgsforskning Sør, ved avdeling Høgskolen i Telemark fikk i oktober 2008 i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å gjennomføre en kartlegging av status i omsorgsplanarbeidet i norske kommuner. Hovedspørsmålet var hvilken retning planarbeidet har og hvilke utfordringer som ligger i dette arbeidet. Data ble samlet inn i mai 2009 og presentert i Rapport nr. 1, 2009: Disch og Vetvik: Framtidas omsorgsbilde, slik det ser ut på tegnebrettet, Senter for omsorgsforskning Sør. Høsten 2011 utarbeidet vi et delvis nytt opplegg for å oppdatere status og drøfte vårt tema videre. Spørreskjema ble sendt ut høsten 2011. Vi brukte flere av de samme spørsmål som i 2009, men dels også nye som ble aktualisert av utviklingen og konklusjonene fra vårt første prosjektarbeid. Det viktigste nye er spørsmål knyttet til situasjonen fra 2020 da en stor økning i eldrebefolkningen kan sies å starte. Begrensede ressurser, permisjoner m.v. medførte dessverre at rapporten ikke ble ferdig i 2012, men først nå i august 2013 [...].no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.relation.ispartofseriesSenter for omsorgsforskning, rapportserie;3/2013no_NO
dc.subjectomsorgstjenesterno_NO
dc.subjectkommunehelsetjenesterno_NO
dc.titleKommunal omsorg - i plan? : status 2011 - utfordringer mot 2025no_NO
dc.typeResearch reportno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Community medicine, Social medicine: 801no_NO
dc.source.pagenumber115no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel