Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSogstad, Maren
dc.date.accessioned2012-12-04T12:39:31Z
dc.date.available2012-12-04T12:39:31Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.isbn978-82-93269-09-0no_NO
dc.identifier.issn1892-705X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/144338
dc.description.abstractGjøvik kommune åpnet høsten 2010 en lindrende enhet. Standard for palliasjon (Legeforeningen 2006) lå som føring i planlegging og dimensjonering av enheten, både når det gjaldt antall plasser, bemanning og kompetanse. Gjennom planleggingsfasen ble det fastsatt mål for den lindrendene enheten. Det ble også uttrykt en rekke forventninger til enheten gjennom planleggingsarbeidet. Disse kom til uttrykk både i Prosjektrapporten «Etablering av lindrende enhet» (2009) og i rapporten «Lindrende enhet i Gjøvik kommune - fra idè til virkeliggjøring» (Sogstad 2011). Denne evalueringen ønsker å belyse i hvilken grad mål og forventninger til enheten er innfridd etter ett års drift. Det ble plukket ut fire områder som skulle være fokus i evalueringen: • Pasientflyt (inn og ut av enheten) • Samhandling • Kvalitet • Kompetansespredning Gjennom kvalitative intervjuer har ansatte i enheten og ulike aktører rundt enheten gitt sine innspill knyttet til de fire fokusområdene. Evalueringen viser at man har fått til mye i løpet av det første året. Enheten har funnet sin naturlige plass i kommunens pleie- og omsorgstjeneste og et godt system for pasientflyt inn i avdelingen er etablert. Enheten har utviklet god samhandling med en rekke ulike aktører. Den største utfordringen i forhold til samhandling er å få bedre kontakt med fastlegene i kommunen. Etablering av en arena for samhandling med kommunens øvrige sykehjem er også et område som bør utvikles videre. Enheten har personale med høy kompetanse og opplever at de yter pleie og behandling av høy kvalitet i enheten. Tilbakemelding fra pårørende er også svært god. Det er imidlertid fremdeles utfordringer knyttet til de strukturelle aspektene ved kvalitet: dokumentasjon og implementering av skriftlige rutiner. Enheten har det første året hatt hovedfokus på å komme i gang og har ikke hatt stort fokus på kompetansespredning. Det er viktig at dette blir videreutviklet nå når enheten er godt i gang. Mye er på plass, men man ser at det enda er ett stykke frem til man når alle de mål og forventninger som var satt for enheten. Det er særlig knyttet til det å være en felles faglig ressurs for kommunen, samhandling, og det å etablere god system kvalitet med bruk av Edmonton Symptom Assesment System (ESAS) og Individuell plan (IP) som fast rutine.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.relation.ispartofseriesSenter for omsorgsforskning, rapportserie;10/2012
dc.titlePå god vei: erfaringer fra lindrende enhet etter ett års driftno_NO
dc.typeResearch reportno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Community medicine, Social medicine: 801no_NO
dc.source.pagenumber54no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel