Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorTingvold, Laila
dc.contributor.authorSogstad, Marenno_NO
dc.date.accessioned2012-12-04T12:26:34Z
dc.date.available2012-12-04T12:26:34Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.isbn978-82-93269-08-3no_NO
dc.identifier.issn1892-705X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/144332
dc.description.abstractPå oppdrag fra Helsedirektoratet har Senter for omsorgsforskning, Østlandet gjennomført en erfaringsoppsummering av tilskuddsordningen for kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. I alt 140 kommuner har, i årene 2009–2011, mottatt midler gjennom Helsedirektoratets tilskuddsordning og disse ble inkludert i erfaringsoppsummeringen. Det ble gjennomført en spørreskjemaundersøkelse til kommunene og en dokumentanalyse av alle tiltakene som har fått tildelt midler i det aktuelle tidsrommet. Det ble også utført casebesøk til fire utvalgte kommuner. Til slutt ble lederne ved de fire Regionale kompetansesentre for lindrendene behandling intervjuet over telefon. Resultatene fra spørreskjemaundersøkelsen viser at prosjektene i stor grad er ledelsesforankret. Kommunen oppgir at de har noe ulikt samarbeid med regionale kompetansesentrene for lindrende behandling, utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester og faglige nettverk etablert i sine regioner. (...)no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.relation.ispartofseriesSenter for omsorgsforskning, rapportserie;9/2012
dc.titleLindrende behandling: erfaringsoppsummering –tilskuddsordning for kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets sluttno_NO
dc.typeResearch reportno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Community medicine, Social medicine: 801no_NO
dc.source.pagenumber98no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel