Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAndersen, Mona
dc.date.accessioned2012-03-05T10:44:17Z
dc.date.available2012-03-05T10:44:17Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.isbn978-82-91313-83-2no_NO
dc.identifier.issn1892-705X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/144330
dc.description.abstractEt av tre delmål for Senter for Omsorgsforskning – region Vest er å utvikle kunnskap om effekten av nye styringsformer når det gjelder innhold og kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene (jf. Høgskolen i Bergens søknad om etablering av Senter for Omsorgsforskning Region Vest). Med tanke på å utvikle denne kunnskapen er det søkt om midler fra Forskningsrådets program for Helse- og omsorgstjenester til å starte opp et forskningsprosjekt som skal omhandle styringsvirkemidler i tjenestene, der IPLOS står sentralt. Denne rapporten sammenfatter arbeidet gjort i et pilotprosjekt for søknaden. Pilotprosjektet er finansiert av Helsedirektoratet (se vedlegg) og har hatt til formål å kartlegge problemstillinger i praksisfeltet slik at man i utformingen av prosjektbeskrivelsen/søknaden kan rette seg inn mot de problematikker som er av relevans og som reelt erfares av ulike aktører på ulike nivåer i kommunenes pleie- og omsorgssektor. Dette inkluderer også tjenestemottakerne. I forkant av dette kartleggingsarbeidet hadde allerede prosjektleder, førsteamanuensis v/ Sosiologisk Institutt og ansatt ved Senter for omsorgsforskning region Vest, Karen Christensen, gjort pilotundersøkelser i 3 kommuner på Vestlandet om hvordan implementeringen og arbeidet med IPLOS har foregått og foregår i praksis. For å utvikle dette arbeidet videre var det nødvendig å kontakte flere kommuner og flere ansatte på ulike nivåer i kommunene, samt ulike fagorganisasjoner og brukerorganisasjoner. Det er resultatene fra dette samlede arbeidet som skal presenteres her.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.relation.ispartofseriesSenter for omsorgsforskning, rapportserie;1/2012
dc.subjectomsorgstjenesteno_NO
dc.subjectpleietjenesteno_NO
dc.subjectIPLOSno_NO
dc.titleEn kartlegging av relevante og praksisnære problematikker knyttet til implementering av IPLOS i norske kommuner. Sluttrapport fra en pilotstudieno_NO
dc.typeResearch reportno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Health service and health administration research: 806no_NO
dc.source.pagenumber20no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel