Show simple item record

dc.contributor.authorDahl, Aud Findal
dc.contributor.authorFossum, Mariann
dc.date.accessioned2012-06-07T08:51:44Z
dc.date.available2012-06-07T08:51:44Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.isbn978-82-91313-92-4
dc.identifier.issn1892-705X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/144320
dc.description.abstractDenne rapporten er en sluttrapport fra forstudiet «Bo trygt og godt hjemme», som er utført på oppdrag fra Overordnet Strategisk Samarbeidsutvalg (OSS). Kristiansand kommune har vært prosjektansvarlig, og Universitetet i Agder representert ved Senter for omsorgsforskning-Sør i samarbeid med Senter for eHelse og omsorgsteknologi har gjennomført forstudien. Hensikten med forstudien har vært å framskaffe kunnskap som kan gi kommuner og regionale samarbeidspartnere et bedre beslutningsgrunnlag for regionalt satsing når det gjelder å prøve ut og implementere nye teknologiske løsninger som skal kunne bidra til at mennesker med funksjonssvikt kan bo trygt og godt hjemme lengst mulig. Det har vært et mål å synliggjøre potensialet og gi anbefalinger for framtidige FoUprosjekt innen velferdsteknologi på Agder. Det er gjennomført en kartlegging i form av en spørreskjemaundersøkelse. Et utvalg av strategiske dokumenter er innsamlet og analysert, samt at problemstillingen er belyst gjennom kvalitative fokusgruppeintervjuer og gjennom en idédugnad med aktuelle informanter. Resultatene viser at det foreligger et relativt beskjedent materiale i form av strategiske dokumenter som beskriver hvorledes kommunene skal forholde seg til fremtidens velferdsteknologi. Eksisterende teknologibruk er til dels svært begrenset ut over bruk av tradisjonell trygghetsalarm. Det antas å være et stort potensiale for å benytte teknologi til å understøtte helse- og omsorgstjenestene, og det foreslås flere aktuelle tiltak for fremtidige satsinger i Agder-kommunene. Dette kan være dels i form av prosjekter der en er avhengig av å forankre prosjektene ut over egen region, dels er det forslag til regionale satsinger som kan gjennomføres i fellesskap på vegne av Agder-kommunene. Det er også foreslått iverksatt konkrete tiltak innen den enkelte kommune. Det anbefales at forslagene gjennomgår en bred drøfting og at de forankres på strategisk nivå, både administrativt og politisk på regionalt nivå og kommunalt nivå, slik at det kan oppnås både et eierskap til de aktuelle tiltak som planlegges iverksatt og at disse er godt forankret innenfor de berørte tjenestene.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.relation.ispartofseriesSenter for omsorgsforskning, rapportserie;7/2012
dc.subjectVelferdsteknologino_NO
dc.titleBo trygt og godt hjemme. En forstudie av Agderkommunenes bruk av velferdsteknologino_NO
dc.typeResearch reportno_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Medical technology: 620no_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Community medicine, Social medicine: 801no_NO
dc.source.pagenumber87no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record