Show simple item record

dc.contributor.authorHamran, Torunn
dc.contributor.authorMoe, Siri
dc.date.accessioned2012-05-21T11:25:57Z
dc.date.available2012-05-21T11:25:57Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.isbn978-82-91313-87-0no_NO
dc.identifier.issn1892-705X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/144318
dc.description.abstractBakgrunn for dette prosjektet er den store veksten i yngre brukere av kommunale pleie- og omsorgstjenester og at eldre brukere, selv om de er flest, får en stadig mindre andel av ressursene. Ulikheter i tjenestetilbudet til yngre og eldre brukere er allerede godt kartlagt. Et sentralt spørsmål i denne undersøkelsen er synet på hva som er nødvendig og hva som er verdig omsorg, og om det er grunnlag for å snakke om ulike praksiser – eller omsorgsregimer til ulike typer brukere. For å få svar på slike spørsmål må vi vite noe om innholdet i tjenestene, og hvilke begrunnelser, vurderinger, faglige standarder og organisasjonsmessige forhold som ligger til grunn for tildeling og utforming av tjenestene.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.relation.ispartofseriesSenter for omsorgsforskning, rapportserie;3/2012
dc.subjectomsorgstjenesteno_NO
dc.subjectforskjellsbehandlingno_NO
dc.titleYngre og eldre brukere i hjemmetjenesten – ulike behov eller forskjellsbehandling. Flerfaglig praksis i et interaksjonsteoretisk perspektiv.no_NO
dc.typeResearch reportno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Community medicine, Social medicine: 801no_NO
dc.source.pagenumber75no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record