Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorEngelien, Ragna Ingeborg
dc.date.accessioned2014-01-14T13:49:38Z
dc.date.available2014-01-14T13:49:38Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.isbn978-82-93269-49-6
dc.identifier.issn1890-520X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/144310
dc.description.abstractDenne studien har belyst et utvalg sykepleiestudenters erfaringer med simuleringsøvelsen sengebad, hvor de gjennom rollespill er hverandres “pasienter”. Datagrunnlaget er spørreskjemaer med både åpne og lukkede spørsmål, som gir kvalitative og kvantitative data. Funnene gir en beskrivelse av den samme studentgruppens oppfatninger om denne øvelsen, umiddelbart etter gjennomføring og etter at en 10 ukers praksisperiode er avsluttet. Simuleringsøvelsen beskrives som utfordrende, både psykisk og fysisk. Studentene erfarte det imidlertid som viktig og lærerikt, spesielt det å være i pasientrollen. Dette er samsvarende funn i kvalitativ og kvantitativ del av studien. Det ser ut til at studentene gjennomgående har hatt størst nytte av å å oppleve pasientrollen. Dette begrunnes med at de lettere kan sette seg inn i hvordan den enkelte pasient kan oppleve utførelsen av sengebad. For noen studenter ble denne øvelsen en bevisstgjøring i forhold til hva de må arbeide videre med før og i løpet av veiledet praksis. Øvelsen ble også en nyttig erfaring med å samarbeide med “pasient” og “assistent”. Å gjennomføre og mestre denne læringssituasjonen ser ut til å bidra til økt selvtillit med tanke på å møte praksisfeltet, og et stort flertall opplevde øvelsen som nyttig før praksisperioden. Etter praksisperioden hevder informantene å ha hatt nytte av erfaringer fra sykepleierollen ved å ha gjennomført prosedyren i forkant av praksis, og det ga økt bevissthet i forhold til gjennomføring av sengebad. Bevissthet og ferdigheter i planlegging utpeker seg som spesielt nyttig læring før praksis. Funnene viser at studentene i stor grad opplever at de mestrer øvelsens innhold, og de oppfatter dette i signifikant større grad etter praksisperioden. Oppfatningene om øvelsens nytte og relevans faller signifikant etter gjennomført praksisperiode. Det er imidlertid fortsatt en stor andel som mener at både pasient- og sykepleierrollen i øvelsen hadde nytteverdi i praksis (henholdsvis 85 og 79%),.En sammenligning av funnene til heltids- og deltidsstudenter viste få signifikante forskjeller, med unntak av at deltidsstudentene i større grad rapporterer bevissthet om ansvar for egen læring. Både studenter med og uten tidligere erfaring fra helsetjenesten oppfatter i høy grad at øvelsen var nyttig, både før og etter praksisperioden. Det var imidlertid signifikante forskjeller knyttet til noen av spørsmålene. Studenter med tidligere erfaring hadde mindre positiv oppfatning om hjelpemidlene som ble benyttet i øvelsen etter praksisperioden, mens studenter uten erfaring ikke hadde endret sitt syn på dette gjennom praksisperioden. Studenter med tidligere erfaring hadde betydelig lavere score knyttet til øvelsens relevans til pensum etter praksisperioden. Studenter med tidligere erfaring har en signifikant høyere oppfatning av mestring av øvelsens innhold etter praksisperioden, mens de uten tidligere erfaring ikke har noen betydelig endring.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.relation.ispartofseriesHøgskolen i Gjøviks rapportserie;1/2014
dc.subjectPraksisrettet undervisningno_NO
dc.titleIntern praksisrettet undervisning : Sykepleiestudenters erfaringer med simuleringsøvelsen sengebadno_NO
dc.typeResearch reportno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282no_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808no_NO
dc.source.pagenumber41no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel