Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGundersen, Kari Marie
dc.date.accessioned2008-08-28T06:34:14Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.issn0806-3176
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/144252
dc.description.abstractDenne rapporten er en evaluering av ”Prosjekt Demensteam 2000” og ”Prosjekt Erindringsenter, Gimle”. Prosjektet var delfinansiert av Oppland Fylkeskommune, og prosjektperioden varte fra januar 2000 til januar 2001. Målene, som var å etablere og igangsette driften av et demensteam, og å forsøke å etablere et Erindringssenter, ble nådd innen prosjekttidens utgang. Når rapporten skrives er prosjektet avsluttet ,og det har vært ordinær drift av erindringssentret et drøyt år, mens demensteamet har fungert i snaue to år. Det kan hevdes at det er tidlig å evaluere et tiltak etter så kort tids drift, men allerede nå er det mulig å trekke noen erfaringer som kan være til nytte for andre som har behov for å komme i gang med lignende tiltak. Mange kommuner sliter med å oppfylle sine forpliktelser når det gjelder tilstrekkelige og gode tjenestetilbud til eldre innbyggere som er rammet av mental svikt. Så langt antas de tiltakene som er iverksatt gjennom prosjektet i betydelig grad å ha bidratt til en styrking av omsorgskjeden i Vestre Toten kommune. Demensteamet bidrar til å tydeliggjøre og konkretisere behovene, og den positive effekten av dette er et riktigere tilbud til den enkelte. Dessuten vil helsearbeidere og planleggere ut fra nøyaktig kartlagte behov lettere vite hvilke tilbud som må utvikles.en
dc.format.extent240542 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.relation.ispartofseriesHøgskolen i Gjøviks rapportserieen
dc.relation.ispartofseries2001:8en
dc.subjecteldreomsorgen
dc.subjectsykehjemen
dc.subjectdemensen
dc.titleNye ledd i kjeden : evalueringsrapport Prosjekt erindringssenter, Gimle sykehjem, Demensteam - 2000, Vestre Totenen
dc.typeResearch reporten
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Health service and health administration research: 806en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel