Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorEikerol, Magnar
dc.date.accessioned2010-03-03T09:14:41Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn1890‐520X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/144206
dc.description.abstractCHP (Combined Heat and Power) anlegget til Solør Bioenergi ble startet på våren 2007 og undertegnede fikk lov til å besøke anlegget som første forsker på høsten 2009. Hensikten med dagene hos Solør Bioenergi var å finne ut hvordan et slikt anlegg fungerer (lære selv) og hvor mange driftsutfordringer det er med å være førstemann i Norge som drifter et biobrenslefyrt Kraft‐ varme anlegg (CHP). Biobrenslet er også spesielt, i og med at det er kreosot‐ og CCA (Kobber, krom og arsen) impregnerte produkter som forbrennes. Dette er å betrakte som spesialavfall og det er derfor underlagt strenge prosedyrer for hvordan flyveaske, aske og annet vann som har vært i kontakt med asken, skal behandles. Solør Bioenergi as sitt CHP anlegg er på 10 MW, hvorav 2 MW er elektrisk produksjon, mens de resterende 8 MW er varmt vann til kunder i nærområdet. Elektrisiteten leverer man til Eidsiva Energi sitt nett.en
dc.format.extent3201382 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.relation.ispartofseriesHøgskolen i Gjøviks rapportserieen
dc.relation.ispartofseries2010:2en
dc.subjectbioenergien
dc.subjectbiobrenselen
dc.subjectCHPen
dc.titleSolør Bioenergi CHP anlegg Kirkenær 2009en
dc.typeResearch reporten
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Biotechnology: 590en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel