Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMagnussen, Siv
dc.date.accessioned2010-04-07T08:09:03Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn0806‐3176
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/144204
dc.description.abstractLillehammer kommune og Sykehuset Innlandet, HF Lillehammer har i perioden juni 2007 til september 2009 utviklet og gjennomført samarbeidsprosjektet Kom‐Ut. Med Kom‐Ut menes kompetanseutveksling. Utgangspunktet for prosjektet er en felles interesse av å bedre samhandlingsrutinene mellom kommunen og sykehuset. ”Hovedmålsetningen har vært å ”styrke lokalsykehusfunksjonen, økt kompetanseutveksling og å etablere et lavterskeltilbud til kronikere og eldre med multifunksjonssvikt.”(Rapport Kom‐Ut) Kom‐Ut‐prosjektet inneholdt fire hovedområder: 1. Styrke lokalsykehusfunksjonen. Etablere et geriatritilbud ved indremedisinsk avdeling. 2. Økt kompetanseutveksling. Prøve ut modeller for kompetanseutveksling i samarbeid med vertskommunen med tanke på å utvikle områdegeriatri. 3. Kom‐Ut senger. Etablere inntil fire senger ved indremedisinsk avdeling som et lavterskeltilbud til kronikere og eldre med multifunksjonssvikt. 4. Etablere faste samarbeidsstrukturer. Denne rapporten omhandler ikke Kom‐Ut‐prosjektet i sin helhet, men pasienter, pårørende, hjemmetjenesteledere og fastlegers erfaringer med bruk av Kom‐Ut senger.en
dc.format.extent398494 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.relation.ispartofseriesHøgskolen i Gjøviks rapportserieen
dc.relation.ispartofseries2010:4en
dc.subjectsykepleieen
dc.subjectKom‐Ut sengeren
dc.subjectpasienteren
dc.titleRapport om pasienter, pårørende, hjemmetjenesteledere og fastlegers erfaringer med bruk av Kom-Ut sengeren
dc.typeResearch reporten
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel