Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLarson, Wenche Westby
dc.contributor.authorHedelin, Birgitta
dc.date.accessioned2008-01-29T12:55:52Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.issn0806-3176
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/144188
dc.description.abstract”Møteplassen på Kapp” åpnet i september i 2005. Det er et tilbud til alle innbyggere i Østre Toten kommune som søker å utvide sitt sosiale nettverk og som ønsker å være aktive ved å delta i de ulike aktivitetene som tilbys på ukedager. Møteplassen på Kapp kan betegnes som et lavterskeltilbud som skal fremme mestringsfølelse for den enkelte og styrke selvtillit. Hensikten med prosjektet var å videreutvikle de nåværende tilbudene ved Møteplassen. Første fase var å evaluere deltakernes tilfredshet med dagens aktivitetstilbud. Resultatet fra denne undersøkelsen vil danne grunnlaget i det videre utviklingsarbeidet av virksomheten. Planen er at dette skal skje i et samarbeid mellom deltagerne og prersonalet på Møtesplassen og forskere. Et spørreskjema ble besvart av 39 (53 %) av de 74 personene som har deltatt i tilbudet på Møteplassen siden oppstart. Resultatet viser at de fleste som besvarte spørreskjemaet er fornøyde med tilbudene som i dag gis ved Møteplassen. Mange deltar i flere av de aktiviteter som tilbys på ulike ukedager. Deltagarne er også ganske fornøyde med den innflytelse de har på valg av aktivitetstilbud. Enkelte aktiviteter hadde høy deltagelse, men ble ikke opplevd som å være nyttig av alle som deltok. Andre aktiviteter hadde få deltagere men opplevdes som nyttige av de fleste som deltok. En utfordring for Møteplassen blir å vurdere samsvaret mellom deltagelsen og opplevelsen av nytte. Prosjektet gjenommføres i samarbeide mellom Østre Toten kommune og Høgskolen i Gjøvik.no
dc.format.extent1013310 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.relation.ispartofseriesHøgskolen i Gjøviks rapportserieen
dc.relation.ispartofseries2007:5en
dc.subjectpsykiatrien
dc.subjectdagsenteren
dc.subjectsosial nettverken
dc.titleMøteplassen på Kapp: Delrapport 1: Kartlegning av deltagertilfredsheten
dc.typeResearch reporten
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Psychiatry, child psychiatry: 757en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel