Show simple item record

dc.contributor.authorKleiven, Ingrid M. F.
dc.contributor.authorKveen, Liv Tone M.
dc.contributor.authorBerg, Geir V.
dc.date.accessioned2013-06-26T11:07:22Z
dc.date.available2013-06-26T11:07:22Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.isbn978-82-93269-22-9
dc.identifier.issn1890-5196no_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/144181
dc.description.abstractDenne rapporten beskriver gjennomføringen av et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Gjøvik, seksjon for sykepleie og Sykehuset Innlandet HF Lillehammer, medisinsk avdeling med tre sengeposter. Samarbeidsprosjektets hensikt er å styrke samarbeidet og praksisundervisningen, og bevisstgjøre studenter og sykepleiere til å jobbe kunnskapsbasert. Prosjektsøknaden ble utarbeidet våren 2010 og det ble innvilget 80.000 kroner i juni 2010. Prosjektgruppen har bestått av Ingrid F. Kleiven høgskolelærer, Solveig Rakvaag fagsykepleier, Sigfrid S. Stendahl assisterende avdelingssjef medisinsk avdeling, og Liv Tone Kveen spesialsykepleier. Prosjektgruppas viktigste rolle har vært å følge vedtatt handlingsplanen se vedlegg, overholder budsjett og koordinere og gjennomføre prosjektet. Referansegruppen har hatt 8 deltakere, Trine Hegvik, Anette Getz Bergmo, og Gro Opsahl Fallingen som er avdelingsledere på de tre postene, Siv Sønsteby Nordhagen praksiskonsulent HIG, Kari Jensen og Else Westeraas hovedveiledere og Geir V. Berg forskningsveileder SIHF Lillehammer. Referansegruppens rolle har vært å komme med konstruktive tilbakemeldinger i forløpet, legge til rette for, og bidra til å implementere prosedyre. Geir V. Berg forskningsveileder ved Sykehuset Innlandet Lillehammer/ førsteamanuensis Høgskolen i Gjøvik har vært veileder. Prosjektet involverte 4 studentgrupper, fra oktober 2010 til oktober 2011. 3 sykepleiere, en fra hver av de tre postene ble frikjøpt for å være med i utarbeidelsen av prosedyren. Hanne Rustlie, bibliotekaren i SI, har vært til god hjelp i prosessen.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.relation.ispartofseriesHøgskolen i Gjøviks notatserien;2013:02no_NO
dc.subjectkunnskapsbasert praksisno_NO
dc.subjectpraksisundervisningeno_NO
dc.subjectsykepleieno_NO
dc.titleUtvikling av kunnskapsbasert prosedyre i blodtrykksmåling et samarbeidsprosjekt mellom høgskole og praksis: et samarbeidsprosjekt mellom Sykehuset Innlandet HF Lillehammer, medisinsk avdeling og Høgskolen i Gjøvik avdeling for Helse, Omsorg og Sykepleieno_NO
dc.typeResearch reportno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808no_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282no_NO
dc.source.pagenumber21no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record