Show simple item record

dc.contributor.authorWold, Oddmund
dc.contributor.authorKorsmo, Harald
dc.date.accessioned2007-06-15T09:44:05Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.issn1501-3162
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/144158
dc.description.abstractOppdragsgiver er miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Oppland. I 2000 – 2001 ble det hogd 5 felter med plantet Harz-gran i Svennesvollene naturreservat, som et ledd i å føre reservatet mest mulig tilbake til en mer naturlig tilstand hvor gråor-heggeskog dominerer. To år etter fjerning av Harzgrana finner vi et betydelig oppslag av arter som naturlig finnes i gråor-heggeskog. I tillegg finner vi et lite innslag av pionérarter typiske for hogstflater. Disse artene vil raskt bli utkonkurrert. Gråor er på vei inn på feltene, i hovedsak som rotskudd fra bestandskantene og fra grupper av gjenstående gråor på feltene. Feltene vil sannsynligvis i hovedsak utvikle seg i retning av gråor-heggeskog uten spesielle skjøtselstiltak de første årene. Innslaget av hengebjørk bør på litt sikt begrenses. På samme måte må også evt. oppslag av gran begrenses. Det sørligste feltet (5) kan utvikles mot lågurtskog hvor hengebjørk og vanlig gran vil være naturlige innslag.en
dc.format.extent885062 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.publisherHøgskolen i Gjøviken
dc.relation.ispartofseriesHøgskolen i Gjøviks notatserieen
dc.relation.ispartofseries2003:8en
dc.subjectskogøkologien
dc.subjectnaturreservaten
dc.titleStatus 2 år etter fjerning av Harzgran i Svennesvollene naturreservaten
dc.typeResearch reporten
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Agriculture disciplines: 910::Forestry: 915en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record