Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorCarlsson, Marianne Reinfjell
dc.contributor.authorSkavern, Hege Jansen
dc.date.accessioned2011-02-16T14:23:51Z
dc.date.available2011-02-16T14:23:51Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/143691
dc.description.abstractIntroduksjon: Det er en økende tendens av akutt syke pasienter i sengeposter. Når pasientene blir dårlige oppdages det ofte for sent, fordi sykepleierne har begrenset kompetanse til å identifisere risikopasienter. MIG-teamet kan tilkalles direkte til avdelingen slik at adekvat behandling iverksettes tidligst mulig. Hensikten med studien var å beskrive hvordan sykepleiere på sengeposter oppfattet betydningen av støtte og hjelp fra MIG i sine faglige vurderinger av akutt syke pasienter. Metode: En kvalitativ metode med fenomenografisk tilnærming ble benyttet. Tolv sykepleiere med 1-4 års erfaring med MIG-konseptet deltok i studien. Vi benyttet semistrukturerte intervju og en fenomenografisk dataanalyse. Resultatet: Det fremkom tre beskrivelseskategorier med respektive delkategorier. Det nedenstående ga sykepleierne økt trygghet i sykepleieutøvelsen. - Rask hjelp og støtte i faglige vurderinger. - Samarbeid i krevende pasientsituasjoner. - Økt handlingskompetanse for sykepleieren på sengepost. Konklusjonen: Sykepleierne på sengepostene har fått økt kompetanse og kontinuerlig kunnskapstilførsel gjennom undervisning og samarbeid med MIG- teamet.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectklinisk sykepleieen_US
dc.subjectMIGen_US
dc.subjectakuttpasienten_US
dc.subjectfenomenografien_US
dc.titleBetydningen av Mobil Intensiv Gruppe - utifra et sykepleierperspektiven_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808en_US
dc.source.pagenumber110 s.en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel