Show simple item record

dc.contributor.authorMytting, Tuva Sandsdalen
dc.contributor.authorStensvehagen, Marianne Torp
dc.date.accessioned2010-11-01T09:31:58Z
dc.date.available2010-11-01T09:31:58Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/143685
dc.description.abstractNORSK: Anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleiere skal ha kompetanse og være funksjonsdyktige, til å ivareta akutt og kritisk syke pasienter og deres pårørende. Internasjonalt og nasjonalt finnes det noen studier på generell kompetanseutvikling, men ingen studier ser på hvordan kompetanseutvikling fremmes hos den erfarne AIO sykepleier. (...) Funnene i studien viser en variasjon av ulike oppfattninger av hvordan kompetanseutviking fremmes for den erfarne AIO-sykepleier. Kompetanseutviklingen fremmes på tre ulike nivåer, et individ-, gruppe- og systemnivå. Funnenes betydning for klinisk praksis kan være en økt bevissthet om, at for å fremme og tilrettelegge for læring og kompetanseutvikling for erfarne AIO- sykepleiere, vil det være av betydning å tilrettelegge både mot individet, mot praksisfellesskapet som gruppe og på systemer for kompetanseutvikling i avdelingen.en_US
dc.description.abstractENGELSK: The anaesthesia-, intensive care- and operating room nurse (AIO nurse) are all required to be competent and operative, able to take care of patients in state of acute and/or critical illness, and also to take care of their nearest. On an international and national level there are few studies on general competence development, but no study has investigated how the experienced AIO nurse may acquire further competence. (...) The findings of the study show a variety of different perceptions of how competence is further developed for the experienced AIO-nurse. Competence development is submitted on three different levels, an individual, group and system level. Findings significant for clinical practice may be an increased awareness, that in order to promote and prepare for learning and competence development for experienced AIO nurses, it will be important to facilitate both the individual, the practice community as a group and on systems for competence development in the department.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectanestesisykepleieen_US
dc.subjectkompetanseutviklingen_US
dc.subjectfenomenografien_US
dc.subjectintensivsykepleieren_US
dc.titleHvordan oppfatter erfarne anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleiere at kompetanseutvikling fremmes - en fenomenografisk studieen_US
dc.title.alternativeHow do experienced anesthesia-, intensive care- and operating room nurses perceive that competence development are promoted - a phenomenographic studyen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808en_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Subject didactics: 283en_US
dc.source.pagenumber110 (med vedlegg)en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record