Show simple item record

dc.contributor.authorYstgaard, Aud Inger
dc.date.accessioned2014-02-12T10:54:24Z
dc.date.available2014-02-12T10:54:24Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/143678
dc.description.abstractNORSK: Helsedirektoratet anbefaler at kommunene oppretter frisklivssentraler som et kommunalt kompetansesenter med tilbud til personer og grupper i befolkningen som har behov for hjelp til å endre atferd og levevaner (Helsedirektoratet IS-1896 2011). Tilbudet er utviklet for å styrke individets kontroll over egen helse, primært gjennom endringsfokusert veiledning og tilpassede tiltak for fysisk aktivitet, bedret kosthold og røykeslutt. Den viktigste oppgaven er å styrke positive helsefaktorer. Disse skal bidra til å bygge opp brukernes mestringsfølelse, kapasitet og funksjon. Til tross for disse ambisiøse målene har vi liten kunnskap om brukerne faktisk opplever dette i etterkant av deres deltakelse i frisklivssentralen. Gir innsatsen gjennom frisklivssentralen deltakerne bedre levevaner og bedre selvopplevd livskvalitet? Opprettholdes de nye levevanene over tid? I denne undersøkelsen ønsker jeg å finne svar på om deltakelse i frisklivssentralen har ført til at målet om varig endring i helseatferd ble nådd.no_NO
dc.description.abstractENGLISH: The Norwegian Directorate of Health recommends that all municipalities establish healthy-living centers that provide support to individuals and groups requiring assistance in behavior change (Norwegian Directorate for health IS-1896). Through counselling and practical measures on physical activity, diet and tobacco-usage tailored to each individual, the centers aim to empower individuals to take responsibility for their own health. The centers most important task is to reinforce health-promoting factors such as the individuals sense of accomplishment, capacity and self-perception regarding how he/she functions in society. Yet, despite the emphasis placed on the establishment and approach of these centers, research on their effect is largely nonexistent. Does participation in the activities offered by the healthy-living centers generate healthier behavior and new living habits that are maintained over time? Does participation improve the participants sense of quality of life? This study examines whether participation in the healthy-living center in Gjøvik has generated the lasting change in health behavior it set out to achieve.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjecthelsefremmende arbeidno_NO
dc.subjectfrisklivssentralno_NO
dc.subjectlivskvalitno_NO
dc.subjectkommunehelsetjenesteno_NO
dc.titleEndring i levevaner: en kvantitativ studie om effekten av tiltak i frisklivssentralen i Gjøvikno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Community medicine, Social medicine: 801no_NO
dc.source.pagenumber82no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record