Show simple item record

dc.contributor.authorJohansen, Kristin Sofie
dc.date.accessioned2010-02-15T08:57:41Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/143638
dc.description.abstractNORSK: Bakgrunnen for studiet er et ønske om å belyse hvilken betydning det har for barn og unge med nedsatt funksjonsevne å delta i et organisert fritidstilbud. Hensikten med studiet er å kartlegge og dokumentere hvorvidt det gjør en forskjell for den enkelte å spille fotball på et tilpasset fotballag. Det er benyttet deskriptivt, kvalitativt design, med en fenomenologisk tilnærming. Det er gjennomført intervjuer individuelt og i gruppe. Foreldre og nøkkelpersoner har gjennom intervjuene gitt verdifulle bidrag i form av sine refleksjoner og erfaringer. Datamaterialet er analysert ut fra meningskoding, meningsfortetting og narrativ strukturering. Funnene i undersøkelsen viser at en time trening med fotballaget kan ha en betydning i forhold til å ha en sosial møteplass, dannelse av sosiale nettverk, læring og sosialisering, opplevelse av mestring og fysisk aktivitet. Det viktigste funnet er at en time i uka med fotball gir en konsekvens langt utover den ene timen. Fordi den ene timen gir en inngang til noe som er større, og har en positiv effekt inn mot andre av livets arenaer. Den ene timen utgjør en forskjell som betyr en forskjell.en
dc.description.abstractENGELSK: The background for this study is a desire to elucidate what kind of significance it has to children and youth with impairment to participate in organized leisure time activities. The aim of the study is to survey and prove whether it makes a difference or not for the child/ young person to play on an adjusted football team. The design of the study is qualitative design, with a phenomenological approach. Data is collected through individual- and group interviews. Parents and key persons have contributed with valuable reflections and experiences. Data is analysed by coding and condensation of content condensation and narrative structures. This paper shows that one hour of training with this football team may make a significant difference with regard to /the social arena, creation of networks, learning and socialization, experience of coping and physical activity. The most important finding is that one hour per week with football has consequences far further than this particular hour. This is because this hour is a door opener to something much more, and has positive influence on other life arenas. This hour is a difference that makes a difference.en
dc.format.extent798749 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.subjectnedsatt funksjonsevneen
dc.subjectfritidstilbuden
dc.subjectsosial arenaen
dc.titleTimen som gjør en forskjell. Fortellinger om et fotballag for barn og unge med nedsatt funksjonsevne.en
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Health service and health administration research: 806en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record