Show simple item record

dc.contributor.authorLarsen, Sara Bjørhovde
dc.contributor.authorRønningen, Åslaug M.
dc.contributor.authorSolberg, Aina Kristine
dc.date.accessioned2013-01-08T12:57:31Z
dc.date.available2013-01-08T12:57:31Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/142881
dc.description.abstractNORSK: Bakgrunn: Antall eldre vil øke i årene som kommer og trolig vil antall hjerneslag øke med 50 % de neste 25 årene. Som sykepleier er det viktig å gjenkjenne symptomer på et hjerneslag og iverksette nødvendige tiltak. Hensikt: Å belyse sykepleiers rolle i akuttfasen av et hjerneslag, men samtidig rette fokus mot økt allmenn kunnskap. Metode: Oppgaven er en litteraturstudie og baseres på 6 kvantitative forskningsartikler og en kvalitativ. Vi har brukt søkeord som: acute stroke, brain stroke, home care, home nursing, mobile stroke unit, prehospital, hjerneslag, FAST, early stroke care. Resultater: Kunnskapene om slagsymptomer må bli bedre for at tidlig intervensjon kan iverksettes og hindre senkomplikasjoner. Studiene viser at det er behov for flere slagenheter for å effektivisere og spesialisere slagbehandling, og det jobbes med å få mobile slagenheter på veiene i fremtiden. Konklusjon: Gjenkjenning av symptomer og rask iverksettelse av tiltak er nødvendig slik at pasienten kommer seg på sykehuset for videre behandling. Unødvendig bruk av tid kan hindre at pasienten får livsnødvendig behandling og medføre større funksjonelle utfall.no_NO
dc.description.abstractENGELSK: Background: The number of elderly will increase in the coming years and the number of strokes will most likely increase by 50 % within the next 25 years. As a nurse, it is important to recognize the symptoms of a stroke and to be able to take appropriate action. Objective: Focus on the role of nurses in the acute phase of a stroke, as well as increased public knowledge. Method: This thesis is a literature study based on six quantitative research articles and one qualitative. We have used the following keywords in our research: acute stroke, brain stroke, home care, nursing home, mobile stroke unit, pre-hospital phase, FAST, early stroke care. Results: Increased knowledge is desired in order to recognize stroke symptoms so early treatment can be administered to avoid serious damage. Studies show that there is need for more stroke units in order to streamline and specialize stroke care, and efforts are made on getting more mobile stroke units available. Conclusion: Recognition of symptoms and rapid implementation of measures is necessary so the patient gets to the hospital for further treatment. Efficient use of time allows the patient to receive necessary treatment and can prevent major functional outcomes.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjecthjerneslagno_NO
dc.subjectakuttfaseno_NO
dc.subjecthjemmesykepleieno_NO
dc.titleSykepleiers rolle i akuttfasen av et hjerneslag, i hjemmesykepleienno_NO
dc.title.alternativeThe role of nurses in the acute phase of a brain stroke, in home careno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808no_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Community medicine, Social medicine: 801no_NO
dc.source.pagenumber49no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record