Show simple item record

dc.contributor.authorRanden, Randi Merethe
dc.contributor.authorSveen, Tordis Smidesang
dc.contributor.authorSolum, Berit
dc.contributor.authorUst, Maria
dc.date.accessioned2013-06-25T09:49:40Z
dc.date.available2013-06-25T09:49:40Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/142871
dc.description.abstractNORSK: Introduksjon: Det har vært forsket lite på tema eldre og ernæring i sykehjem. Tilgjengelig forskning viser at ernæring er et lavt prioriert område innen sykepleie. Hensikten: Hensikten med denne litteraturstudien er å søke kunnskap om hvordan sykepleier kan bidra til å forebygge underernæring og opprettholde normal ernæringsstatus blant eldre i sykehjem.Videre er hensikten å søke kunnskap om hvilke faktorer som påvirker fokuset på ernæringsrelatert sykepleieomsorg. Metode: Metoden er et litteratursøk, og følgende søkeord er benyttet: MNA, sykehjem, ernæring, underernæring, eldre, holdning, tiltak og ernæringsstatus. Hovedresultat og konklusjon: Det sees en sammenheng mellom sykepleiers kunnskaper, holdninger og handlinger, og det trengs en holdningsendring i forhold til ernæringsarbeid. Ernæring bør få økt fokus i sykepleierundannelsen og i utøvelse av praksis. MNA er et internasjonalt og anerkjent screeningsverktøy som er godt egnet til å identifisere risiko for- og etablert underernæring. Tiltak som kan bidra til opprettholdelse av normalernæringsstatus kan være bruk av pleieplan, individuell tilpassning av kosten, regelmessig ernæringskartlegging og redusert nattfaste.no_NO
dc.description.abstractENGLISH: Introduction: There has been little research on elderly and nutrition in nursing homes. Available research shows that nutrition has low priority in the nursing field. Aims: The aims of this study are searching knowledge of how nurses can prevent malnutrition and maintain a normal nutritional status among elderly in nursing homes. Further the aim is searching knowledge of factors which influence nutritional nursing care. Method: The method is literature review and these keywords have been applied: Mini Nutritional Assessment (MNA), nursing homes, nutrition, malnutrition, elderly, attitude, interventions and nutritional status. Main result and conclusion: A correlation is found between nurses knowledge, attitudes and activities, and a change of attitude towards nutritional programs is needed. Nutrition should receive more focus in nursing education and in practical nursing. MNA is an international and acknowledged tool well designed to identify risk of and established malnutrition. Interventions contributing to maintenance of normal nutritional status, can be use of care plan, individually adjusted diets, regular nutritional screening and reduced length of night fasting.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectsykehjemno_NO
dc.subjecternæringno_NO
dc.subjecteldreno_NO
dc.titleHvordan kan pasienter i sykehjem opprettholde normal ernæringsstatus?: ernæring blant eldre i sykehjemno_NO
dc.title.alternativeNutrition among elderly in nursing homesno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808no_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Geriatrics: 778no_NO
dc.source.pagenumber50no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record