Show simple item record

dc.contributor.authorHalvorsen, Kristina Myrsveen
dc.contributor.authorHimle, Bente
dc.date.accessioned2013-06-21T08:07:05Z
dc.date.available2013-06-21T08:07:05Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/142855
dc.description.abstractNORSK: Bakgrunn: Primært mål for diabetesbehandlingen er å oppnå glykemisk kontroll for å forebygge alvorlige senkomplikasjoner. Dette avhenger av pasientens grad av egenomsorg. God veiledning er en forutsetning for at dette kan oppnås. Det viser seg at det er lite kunnskap om utfordringer som kan hindre god veiledning av diabetes pasienter. Hensikt: Hensikten er å identifisere utfordringer som hindrer god veiledning av pasienter med diabetes type II, der veiledningen skal bidra til egenomsorg. Metode: Litteraturstudie som bygger på åtte forskningsartikler. Litteratursøkene ble utført i databasene cinahl, academic search elite og pubmed, i tidsperioden januar-april 2013. Søkeord som diabetes type 2, counseling, barriers og nurse ble benyttet. Diskusjon: Det finnes mange hindringer som kan vanskeliggjøre veiledning for å oppnå god egenomsorg hos diabetespasienter. Studien identifiserer dannelse av gode relasjoner, individualisering og brukermedvirkning, sykepleiekompetanse, tverrfaglig samarbeid, og etterlevelse og oppfølging, som de viktigste utfordringene.no_NO
dc.description.abstractENGLISH: Background: The primary goal of diabetes treatment is to achieve glycemic control, to prevent complications. This depends on patients ability for self-management. Counseling is essential for this to be achieved. It’s a lack of knowledge related to challenges that may prevent successful guidance of diabetes patients. Purpose: The purpose is to identify challenges that prevent good counseling of patients with diabetes type II, in which the guidance is intended for self-management. Method: Literature study based on eight scientific research papers. Literature searches were conducted in the databases; Cinahl, Academic Search Elite and PubMed, from January to April 2013. Keywords like, type 2 diabetes, counseling, barriers and nurse were applied. Discussion: There are many obstacles that can inhibit guidance for achieving self-management in patients with diabetes. The study identifies the formation of relationships, individualization and user involvement, nursing skills, interdisciplinary collaboration, and compliance and follow-up, as the main challenges.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectdiabetes type-2no_NO
dc.subjectegenomsorgno_NO
dc.subjectveiledningno_NO
dc.subjectkommunikasjonno_NO
dc.titleEgenomsorg av diabetes type II: utfordringer ved veiledningno_NO
dc.title.alternativeSelf-care of diabetes type II: challenges in counselingno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808no_NO
dc.source.pagenumber63no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record