Show simple item record

dc.contributor.authorAggarwal, Aarti
dc.contributor.authorJuul-Hansen, Lars Jakob
dc.contributor.authorHolst, Marthe
dc.date.accessioned2013-06-21T07:18:10Z
dc.date.available2013-06-21T07:18:10Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/142851
dc.description.abstractNORSK: Introduksjon: Postoperativ smertelindring med bruk av smerteskalaer og ikke-medikamentelle metoder. Hensikt: Få en bredere kunnskap om bruk av smerteskalaer og ikke-medikamentelle metoder som postoperativ smertelindring. Metode: Helsebiblioteket og Høgskolen i Gjøvik sine nettsider ble brukt for å finne sykepleierelevante databaser. Syv artikler blir brukt i oppgaven, hvorav 2 er kvalitative og 5 kvantitative studier. Søkeord: postoperative pain, postoperative management, postoperative care, pain, music, relaxation, nurse, nursing, surgery, prevention, observation, measurement, nonpharmacologic, distraction, intervention. Hovedresultat: Funn i fra studiene viste at: Smerteskalaer bør brukes ofte og ved at flere kombineres sammen for å få riktig måling av smerteintensiteten. Ikke-medikamentelle metoder som musikk og avslapningsøvelser har smertelindrende effekt. Konklusjon: Sykepleiere kan bidra med postoperativ smertelindring ved å sørge for at pasienter forstår hensikten og bruken av smerteskalaer. Musikk og avslapningsøvelser kan være metoder sykepleieren bidrar med for postoperativ smertelindring.no_NO
dc.description.abstractENGLISH: Introduction: Postoperative pain relief with use of pain scales and non-pharmacologic methods. Purpose: Gain a broader knowledge on the use of pain scales and non-pharmacological methods to postoperative pain relief. Methods: Relevant databases where found on Helsebiblioteket and Høgskolen in Gjøviks websites. Seven articles where used, which 2 are qualitative and 5 quantitative studies. Keyword: postoperative pain, postoperative management, postoperative care, pain, music, relaxation, nurse, nursing, surgery, prevention, observation, measurement, nonpharmacologic, distraction, intervention. Results: Findings from the study showed: Pain scales should be used often and combine severally together to get the correct measurement of pain intensity. Non-pharmacological methods such as music and relaxation exercises have pain relieving effects. Conclusion: Nurses can contribute with postoperative pain relief by making sure that patients understand the purpose and use of pain scales. Nurses can use music and relaxation exercises as methods to contribute for postoperative pain relief.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectpostoperativ smertelindringno_NO
dc.subjectsmerteskalano_NO
dc.subjectbehandlingno_NO
dc.subjectmusikkterapino_NO
dc.titlePostoperativ ikke-medikamentell smertelindring og smerteskalaerno_NO
dc.title.alternativePostoperative non-pharmacological pain relief and pain scalesno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808no_NO
dc.source.pagenumber52no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record