Show simple item record

dc.contributor.authorLarsen, Martin Høghaug
dc.contributor.authorLudvigsen, Tina
dc.date.accessioned2013-06-21T11:37:08Z
dc.date.available2013-06-21T11:37:08Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/142845
dc.description.abstractNORSK: Introduksjon I Norge har befolkningen lik rett på helsetjenester, og alle pasienter skal behandles med verdighet. Slik er ikke realiteten i dag. Rusmisbrukere blir sett ned på, og dårlige holdninger blant helsepersonell er et faktum. Hensikt Hensikten med oppgaven er å undersøke hvordan holdninger påvirker møtet mellom sykepleieren og rusmisbrukeren, gjennom å se hva holdninger består av, samt å se på hvilke holdninger som ligger til grunn for møtet mellom sykepleieren og rusmisbrukeren. Metode Oppgaven er et litteraturstudie. De mest brukte databasene er Cinahl og Medline. De mest brukte søkeordene er “substance abuse”, “nurs*”, “pain management” og “attitude”. Vi har søkt etter forskningsartikler i tidsrommet medio desember 2012 - medio april 2013. Hovedresultat Rusmisbrukere føler ikke at de blir møtt med respekt i møtet med helsevesenet. Den gjennomsnittlige sykepleier mener selv han/hun har en moderat negativ holdning ovenfor rusmisbrukere. Det viser seg at dårlige holdninger fører til dårligere handlinger i møtet med pasienten. Sykepleierenes holdning kan best endres gjennom høy grad av både undervisning og holdningsstøttende arbeid på arbeidsplassen. Konklusjon Vårt litteraturstudie viser at rusmisbrukeren kvier seg for å komme tilbake til helsevesenet etter et dårlig møte, som har vist seg å være resultatet ved dårlige holdninger blant sykepleiere.no_NO
dc.description.abstractENGELSK: Background In Norway everyone has the right to equal treatment, and patients have the right to be treated with dignity. That is not todays reality. Substance abusers is met with poor attitudes by nurses in the hospitals. Purpose The purpose of this litterature study is to find out how attitudes influence the meeting between the nurse and the substance abuser, through finding out what attitudes is build of, and finding which attitudes who influence the meeting between the nurse and the substance abuser. Method This assignment is a litterature study. The main searches was done in the databases Medline and Cinahl. Our most used search words was “substance abuse”, “nurs*”, “pain management” and “attitude”. We searched in the period between december 2012 and april 2013. Results Substance abusers do not feel that they are met with respect in hospitals. The average nurse have a moderate negative attitude towards substance abusers. Negative attitudes easier lead to negative actions in the meeting with the patient. Nurses attitudes can easiest change through high degree of both education and role support at work. Conclusion Our litterature search show that the substance abuser do not want to come back to the hospital after a meeting affected by negative attitudes with health workers at the hospital.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectrusmisbrukerno_NO
dc.subjectholdningno_NO
dc.subjecthelsevesenno_NO
dc.titleHvordan påvirker holdninger møtet mellom sykepleiere og rusmisbrukeren i spesialisthelsetjenesten?no_NO
dc.title.alternativeHow does attitudes affect the meeting between nurses and substance abusers in hospitals?no_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808no_NO
dc.source.pagenumber46no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record