Show simple item record

dc.contributor.authorAardal, Lene Margrethe
dc.contributor.authorKristoffersen, Sandra
dc.contributor.authorKokslien, Tone
dc.date.accessioned2013-06-21T08:55:26Z
dc.date.available2013-06-21T08:55:26Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/142843
dc.description.abstractNORSK: Introduksjon: Hjertesvikt er en tilstand som påvirker livskvaliteten. Det anslås at 2 % av den voksne befolkningen i Norge lever med hjertesvikt. Det er foreløpig lite behandlingstilbud til disse pasientene i kommunen. Hensikt: Hvilke tiltak sykepleierne kan gjøre for å bidra til økt livskvalitet hos hjertesviktpasienter i kommunen. Metode: Litteraturstudie bestående av sju vitenskapelige artikler. Fem av studiene er intervensjonsstudier, et er intervju, og en er meta-analyse. Søkeord: heart failure, nurs*, quality of life, primary care. Resultat: Forskning viser at hjertesvikt blant annet påvirkes av NYHA-klasse, Activities of Daily Living (ADL) og reinnleggelser. Samtale med sykepleier er vist å ha varierende effekt på livskvaliteten. Bruk av teknologiske hjelpemidler kan være fordelaktig. ADL påvirker livskvaliteten og viser at fysisk aktivitet er viktig. Konklusjon: Kommunen bør tilrettelegge for et kombinert behandlingstilbud over lengre tidsperiode, og kan nyte godt av sykepleierens nærhet og helhetlige menneskesyn.no_NO
dc.description.abstractENGLISH: Introduction: 2 percent of Norway's adult population has been estimated to live with heart failure, a condition severely impacting patients' quality of life. The municipality is not providing sufficient treatment plans for these patients. Intention: Identify measures nurses can apply to increase quality of life in heart failure patients in the municipality. Method: Systematic review: Seven scientific articles composed of five intervention studies, one study sample and one meta-analysis. Key words: heart failure, nurs*, quality of life, primary care Result: Research state heart failure as a condition influenced by NYHA-class, Activities of Daily Living (ADL) and number of re-admissions. Conversation with a nurse has variable effect on patients' quality of life. Use of technological aids may be beneficial. The positive effect ADL has on the patient's quality of life demonstrates the benefit of physical activity. Conclusion: A long term combined treatment plan for patients suffering from heart failure should be developed by the municipality, and can highly benefit from the nurse's wealth of expertise in patient management and support.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjecthjertesvikno_NO
dc.subjectkommunehelsetjenesteno_NO
dc.subjectrådgivningno_NO
dc.subjectlivskvalitetno_NO
dc.titleHjertesviktpasienters livskvalitet i kommunen: hvilke tiltak kan sykepleiere gjøre for å bedre livskvaliteten hos hjertesviktpasienter i kommunehelsetjenestenno_NO
dc.title.alternativeQuality of life in heart failure patiens within the municipality: identify measures nurses can apply to increase quality of life in heart failure patients in the municipalityno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808no_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Community medicine, Social medicine: 801no_NO
dc.source.pagenumber43no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record