Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHøiby, Hanne-Beate
dc.contributor.authorHansen, Marianne
dc.date.accessioned2012-06-28T08:26:38Z
dc.date.available2012-06-28T08:26:38Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/142827
dc.description.abstractNORSK: Vår bacheloroppgave omhandler anafylaktisk sjokk og er knyttet til sykepleier i hjemmesykepleien. Et anafylaktisk sjokk er den kraftigste allergiske reaksjonen som finnes, den oppstår fordi kroppen handler overilt i forhold til allergener i våre omgivelser. Dette er en potensielt livstruende tilstand som krever at helsepersonell foretar rask diagnostisering og korrekt behandling. Adrenalin er førstelinjebehandling ved et anafylaktisk sjokk, men det er også mange ikke-medisinske tiltak som må iverksettes. Det er på bakgrunn av dette at vi har valgt å legge fokus på sykepleietiltakene ved et anafylaktisk sjokk. Det er avgjørende at en sykepleier i hjemmesykepleien kjenner tilstanden anafylaktisk sjokk, symptomene, behandlingen og de sykepleietilakene hun må foreta seg. Vår oppgave tar derfor for seg behandlingstiltakene som sykepleier i hjemmesykepleien må iverksette i påvente av medisinsk hjelp.no_NO
dc.description.abstractENGELSK: Our bachelor thesis deals with anaphylactic shock and is related to the nurse in home care. An anaphylactic shock is the most powerful allergic reaction, it occurs when our body is rash in relation to allergens in the environment. This is a potentially life-threatening condition that requires health care professionals make prompt diagnosis and proper treatment. Adrenaline is first line treatment of an anaphylactic shock, but there are also many non-medical measures to be initiated. It is on this basis that we have chosen to focus on nursing interventions through an anaphylactic shock. It is essential that a nurse in the home care know of the condition anaphylactic shock, symptoms, treatment and the nursing interventions she must undertake. Our bachelor thesis therefore deals with the treatment the nurse in home care must accomplish while waiting for the emergency paramedics.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjecthjemmetjenesterno_NO
dc.subjectanafylaktisk sjokkno_NO
dc.subjectførstehjelpno_NO
dc.titleAnafylaktisk sjokk er en livstruende tilstand: hvordan utvikles dette, og hvilke tiltak kan sykepleieren i hjemmesykepleien iverksette i påvente av medisinsk hjelp?no_NO
dc.title.alternativeAnaphylactic shock is a lifetreathening condition: how does it develope, and which interventions can the nurse in home care accomplish while waiting for the emergency paramedics?no_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Community medicine, Social medicine: 801no_NO
dc.source.pagenumber52 (+ vedlegg)no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel