Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLie, Tone
dc.contributor.authorSolheim, Charlotte Gjerdet
dc.date.accessioned2011-10-28T12:38:51Z
dc.date.available2011-10-28T12:38:51Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/142817
dc.description.abstractNORSK: Denne oppgaven tar for seg møtet mellom sykepleier og pasienter med selvskadingsproblematikk. Formålet med oppgaven er å belyse hvordan man som sykepleier kan bruke kommunikasjon som verktøy i dette møtet. Blant annet presenterer vi kort noen av de mest typiske lidelsene som er representert når det gjelder selvskading, former for selvskading, historikk og forekomst. Oppgaven dreier seg i hovedsak om møtet mellom pasient og sykepleier, og har fokus på teknikker i forhold til kommunikasjon og behandling.no_NO
dc.description.abstractENGELSK: This thesis examines the interaction between the nurse and patients with self-harm issues. The purpose of the exercise is to illustrate how a nurse can use communication as a tool in this meeting. Among other things, we present briefly some of the most common disorders that are represented in terms of self-harm, forms of self-harm, history and presence. The thesis is mainly about the meeting between patient and nurse, and focuses on techniques in relation to communication and treatment.en_US
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectsykepleieno_NO
dc.subjectkommunikasjonno_NO
dc.subjectselvskadeno_NO
dc.titleSelvskading og kommunikasjon. Hvordan kan jeg som sykepleier bruke kommunikasjon som verktøy i møte med selvskadere?no_NO
dc.title.alternativeSelf-harm and communication. How can I as a nurse use communication in the meeting with people who self-harm?no_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808no_NO
dc.source.pagenumber41 s.no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel