Show simple item record

dc.contributor.authorBergum, Camilla
dc.date.accessioned2012-06-22T11:16:10Z
dc.date.available2012-06-22T11:16:10Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/142807
dc.description.abstractFormålet med min oppgave er å finne ut hvordan vi sykepleiere kan bidra til å bruke fysisk aktivitet i behandlingsøyemed, som ledd i en behandling. På grunn av depresjonens kjennetegn, der man ser at deprimerte ofte er inaktive og har liten motivasjon for å drive med aktiviteter, er det viktig å se på hvordan vi kan motivere og bidra til at pasienten får brukt fysisk aktivitet i behandlingen. Flere studier viser at fysisk aktivitet er hensiktmessig både for å forebygge og lindre depresjoner, og jeg ser derfor på det å bruke fysisk aktivitet som en viktig faktor i en behandling. Jeg har brukt begreper som depresjon, psykiske lidelser og fysisk aktivitet, behandling, motivasjon, trening, inaktivitet og mestring. Jeg har også valgt ut Dorothea Orem som sykepleier teoretiker i min oppgave. Jeg har brukt hennes egenomsorgsteori fordi jeg synes den var relevant oppimot min problemstilling. I min drøfting har jeg kommet frem til hvordan sykepleieren kan bidra, for å nå målene med å fremme fysisk aktivitet i den deprimerte pasientens liv.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectdepresjonno_NO
dc.subjectpsykiske lidelserno_NO
dc.subjectfysisk aktivitetno_NO
dc.subjectmotivasjonno_NO
dc.titleFysisk aktivitet og psykisk helse: hvordan kan sykepleiere bruke fysisk aktivitet som ledd i behandling av depresjon?no_NO
dc.title.alternativeHow can nurses use physical activity as part of the treatment of depression?no_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Physiotherapy: 807no_NO
dc.source.pagenumber39no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record