Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorVeggen, Oda Cecilie
dc.date.accessioned2011-08-18T07:37:33Z
dc.date.available2011-08-18T07:37:33Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/142783
dc.description.abstractNORSK: Denne bacheloroppgaven bygger på kunnskap fra litteratur og egne erfaringer fra praksis i hjemmesykepleien. Oppgaven belyser teori om venøse leggsår og temaer som har betydning for sårtilhelingen. I tilegg er det lagt vekt på å se og respektere brukeren. Oppgaven synliggjør blant annet sykepleierens behandlende funksjon knyttet til sårbehandling og sykepleierens veiledende funksjon innenfor grunnleggende behov.en_US
dc.description.abstractENGELSK: This bachelortask builds on knowledge from literature and own experience from practice in the home nurse. The text clarifies the theory about venous leg ulcer and themes that make sense for the wound healing. In addition I have focused to see and respect the patient. The text contains the nurse treatment attached to ulcer treatment and the nurse guidance within basic needs.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectsykepleieen_US
dc.subjectvenøse leggsåren_US
dc.subjectsårbehandlingen_US
dc.subjecthjemmesykepleieen_US
dc.titleSykepleie til pasienter med kroniske venøse leggsår. Hvordan gi god sykepleie til pasienter med kroniske venøse leggsår i hjemmesykepleien?en_US
dc.title.alternativeNursing to patients with venous leg ulcer. How to give good nurse to patients with chronic venous leg ulcer in the home nursing?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808en_US
dc.source.pagenumber38 s.en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel