Show simple item record

dc.contributor.authorNordheim, Silje Rosenvold
dc.contributor.authorTøn, Kathrine
dc.date.accessioned2011-08-18T07:19:34Z
dc.date.available2011-08-18T07:19:34Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/142767
dc.description.abstractNORSK: Denne oppgaven omhandler hvilke psykiske reaksjoner som kan inntre hos pasienter med nylig anlagt stomi, og hvordan sykepleieren kan bidra til at disse aksepterer et endret kroppsbilde. Oppgaven er basert på litteratur og egne erfaringer fra gastrokirurgisk avdeling. Vårt resultat viser at stomipasienter gjennomgår en vesentlig endring av kroppen postoperativt. Stomioperasjonen kan også få konsekvenser for kroppsbildet. Hvordan sykepleieren kommuniserer med, informerer pasientene og viser en medmenneskelig holdning har mye å si for akseptasjonen og tilpasningen til stomien.en_US
dc.description.abstractENGELSK: This paper discusses the psychological reactions that may occur in patients with a newly operated stoma, and how the nurse can help them accept an altered body image. The thesis is based on literature and on own experiences from a gastro surgical department. Our results show that stoma patients undergo a significant change of the body after surgery. Stoma surgery may also affect body image. How the nurse interacts with, informs the patients and shows an acceptable attitude have a lot to say for the acceptance and adaptation to the stoma.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectsykepleieen_US
dc.subjectkroppsbildeen_US
dc.subjectstomien_US
dc.subjectkommunikasjonen_US
dc.titleHvilke psykiske reaksjoner kan inntre hos nyopererte pasienter med stomi, og hvordan kan sykepleieren bidra til at disse aksepterer et endret kroppsbilde?en_US
dc.title.alternativeWhat psychological factors can occur with newly operated patients with a stoma, and how can the nurse help them accept an altered body image?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808en_US
dc.source.pagenumber43 s.en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record