Show simple item record

dc.contributor.authorLindviksmoen, Anders
dc.contributor.authorTobiassen, Gunstein Tobias
dc.date.accessioned2011-08-17T08:59:48Z
dc.date.available2011-08-17T08:59:48Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/142761
dc.description.abstractNORSK: Denne oppgaven tar for seg kunnskapen en sykepleier må besitte for på best mulig måte å kunne forebygge og begrense utilsiktet hypotermi hos eldre på en sykehusavdeling. Den tar videre for seg eldre som en høyrisikogruppe grunnet naturlige aldersforandringer, tilleggsdiagnoser, medikamentbruk og miljø. Sykepleiens ramme for utøvelse av yrket vil også bli trukket inn i form av lover, retningslinjer, rammeverk og sykepleierteori som beskrevet av Dorothea Orem.en_US
dc.description.abstractENGELSK: This paper deals with the knowledge a nurse must possess for the best way to prevent and mitigate accidental hypothermia in the elderly at a hospital. It deals with the elderly as a high-risk group due to natural aging, additional diagnoses, drug use and the environment. Nursing framework for the exercise of the profession will also be included in the form of laws, policies, frameworks and nursing theory as described by Dorothea Orem.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectsykepleieen_US
dc.subjecthypotermien_US
dc.subjecteldreen_US
dc.subjectsykehusen_US
dc.titleHypotermi. Hvilke kunnskaper må en sykepleier ha for å kunne forebygge utilsiktet hypotermi hos eldre på et sykehus?en_US
dc.title.alternativeWhat skills must a nurse have in order to prevent accidental hypothermia in the elderly at a hospital?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808en_US
dc.source.pagenumber45 s.en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record