Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNybråten, Cathrine Sogn
dc.contributor.authorUlsaker, Marthe Gjeilhaug
dc.date.accessioned2011-08-17T10:35:39Z
dc.date.available2011-08-17T10:35:39Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/142747
dc.description.abstractMultippel sklerose er en kronisk inflammatorisk nervesykdom. Hvert år rammes om lag 250- 350 personer i Norge av MS og det er anslått en omtrentlig nasjonal forekomst av 7000-8000 som lever med diagnosen. Denne oppgaven tar for seg hvordan noen av symptomene er med på å prege sykdomsbildet og livskvaliteten hos et menneske med nydiagnostisert Multippel sklerose. Vi skriver også noe om sykepleierens rolle i forhold til å ivareta pasientens verdier og behov. Gjennom oppgaven har vi valgt å bruke sykepleieteoretiker Joyce Travelbee og hennes menneskesyn. Hennes menneskesyn er basert på å se det unike mennesket bak diagnoser samtidig som man skal se bort i fra ”merkelappene” sykepleier og pasient.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectsykepleieen_US
dc.subjectkommunikasjonen_US
dc.subjectmultippel skleroseen_US
dc.subjectlivskvaliteten_US
dc.titleHvordan ivareta livskvaliteten hos et menneske med nydiagnostisert Multippel sklerose?en_US
dc.title.alternativeHow to safeguard quality of life of a person with newly diagnosed Multiple sclerosis?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808en_US
dc.source.pagenumber38 s.en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel