Show simple item record

dc.contributor.authorUleberg, Linda Anita
dc.contributor.authorMyhren, Oddveig
dc.date.accessioned2011-08-17T09:27:27Z
dc.date.available2011-08-17T09:27:27Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/142743
dc.description.abstractNORSK: Oppgaven er en litteraturstudie der vi har sett på hvordan sykepleier kan benytte seg av sine kommunikasjonsferdigheter for å sikre at pasienten opplever en relasjon bygget på tillit og trygghet ved en akutt sykehusinnleggelse. I teoridelen har vi skrevet litt om faget sykepleie og verdigrunnlaget, videre har vi belyst Joyce Travelbees sykepleiefilosofi og Kari Martinsens omsorgsfilosofi. Vi har lagt vekt på temaer som kommunikasjon, kommunikasjonsferdigheter og teknikker. Videre har vi drøftet hvordan sykepleieren ved hjelp av disse ferdighetene og teknikkene kan skape tillit og trygghet hos pasienten ved en akutt sykehusinnleggelse.en_US
dc.description.abstractENGELSK: This paper is a literature study where we looked at how nurses can use their communication skills to ensure that the patient experiences a relationship built on trust and confidence in an acute hospitalization. In the theory section we have written a little about the subject nursing and valuation, we have further elucidated Joyce Travelbee nursing philosophy and Kari Martinsens caring philosophy. We have focused on themes such as communication, communication skills and techniques. Furthermore, we discussed how the nurse at the help of these skills and techniques to create trust and confidence in the patient.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectsykepleieen_US
dc.subjectkommunikasjonen_US
dc.subjectsykehusinnleggelseen_US
dc.subjecttryggheten_US
dc.titleHvordan kan sykepleierens kommunikasjonsferdigheter bidra til at pasienten opplever trygghet og tillit ved en akutt sykehusinnleggelse?en_US
dc.title.alternativeHow can the nurse’s communication skills help to ensure that patient’s feelings of safety and trust in an acute hospital admission?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808en_US
dc.source.pagenumber43 s.en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record