Show simple item record

dc.contributor.authorStorsveen, Eli Åse
dc.contributor.authorBrekke, Ingvild Rydland
dc.date.accessioned2013-06-19T12:10:30Z
dc.date.available2013-06-19T12:10:30Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/142644
dc.description.abstractNORSK: Problemstilling: fMRI i diagnostisering av ADHD: hvor langt har forskningen kommet? Hensikt: Sammenfatte noe av den litteraturen som eksisterer om temaet, for å prøve å skape en oversikt over hvor langt utviklingen på området har kommet. Metode: Kvalitativ metode i form av et litteraturstudium. Analyse av et utvalg artikler ved hjelp av forskningsspørsmål. Resultater: Våre resultater viser at fMRI foreløpig kun benyttes i forskningssammenheng i forbindelse med ADHD. Forskningen har ikke kommet langt nok i å demonstrere konsekvente nevropatologiske funn for ADHD ved bruk av fMRI. fMRI har hittil bidratt til å avdekke viktige forskjeller i hjernefunksjoner hos de med ADHD sammenliknet med friske kontrollgrupper. Det er sannsynlig at fMRI vil kunne fungere som et supplement til klinisk undersøkelse i fremtiden. Konklusjon: For å kunne integrere fMRI i diagnostisering av ADHD trengs mer forskning.no_NO
dc.description.abstractENGLISH: Topic/issue: fMRI in diagnostics of ADHD: What has research revealed? Purpose: Summarize some of the litterature available on the subject in order to provide an overview of the current findings and development on the area. Method: A qualitative method; litterature review and analysis of a set of articles based on research questions. Results: Our results demonstate that fMRI in connection with ADHD is currently only beeing used in the research arena. The research has so far not been able to demonstrate consistent findings related to the neuropathology of ADHD by the use of fMRI. fMRI has contributed in revealing important differences in brain function between patients with ADHD and healthy controls. It is likely that fMRI in the future will function as a supplement in clinical diagnostics. Conclusion: More research is needed in order to be able to integrate fMRI in diagnostics of ADHD.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectfMRIno_NO
dc.subjectADHDno_NO
dc.subjectdiagnostikkno_NO
dc.titlefMRI i diagnostisering av ADHDno_NO
dc.title.alternativefMRI in diagnostics of ADHDno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Radiology and diagnostic imaging: 763no_NO
dc.source.pagenumber41no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record