Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorPersson, Alexander
dc.contributor.authorMoen, Christoffer Grindbakken
dc.date.accessioned2011-08-02T12:32:42Z
dc.date.available2011-08-02T12:32:42Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/142624
dc.description.abstractHensikt: Tema i oppgaven er unødvendige røntgen undersøkelser, og hensikten med oppgaven er å undersøke hvilken oppfatning radiografer i Sykehuset Innlandet har om dette fenomenet. Metode: Det ble benyttet en kvalitativ metode, det kvalitative forskningsintervjuet. Seks radiografer ved tre forskjellige avdelinger ble individuelt intervjuet. Datamaterialet ble analysert ved bruk av systematisk tekstkondensering. Resultat: Deltakerne var av den oppfatningen at det blir utført en del unødvendige røntgenundersøkelser ved Sykehuset Innlandet. Det blir identifisert flere årsaker til dette, og informantene mente at radiografer har et visst ansvar i forhold til unødvendige røntgenundersøkelser. Konklusjon: Med en markant økning av undersøkelsesvolum av radiologiske undersøkelser i Helse Midt Norge de siste seks årene, og at radiografer mener at det utføres en del unødvendige røntgen undersøkelser bør studeres nærmere. Dette for å optimalisere radiologiske tjenestene slik at vi ikke påfører unødvendige stråledoser til enkelt individer og befolkningen.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectradiografien_US
dc.subjectunødvendige undersøkelseren_US
dc.titleHva er radiografers oppfatning av unødvendige røntgenundersøkelser ved Sykehuset Innladet?en_US
dc.title.alternativeWhat are radiographer’s perception of unnecessary x-ray investigations in Sykehuset Innlandet?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Radiology and diagnostic imaging: 763en_US
dc.source.pagenumber45 s.en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel