Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSkailand, Monica
dc.contributor.authorSunde, Arild
dc.contributor.authorPlassen, Tone
dc.date.accessioned2011-01-14T08:25:07Z
dc.date.available2011-01-14T08:25:07Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/142614
dc.description.abstractFormål: Vi ville se på om det kunne være grunnlag for å benytte omtaksanalyse som et verktøy for kvalitetssikring. Hensikten var å finne ut hvor stor omtaksraten er, årsaker til at bilder blir kastet, samt hvilke fordeler omtaksanalyse kan ha for pasienter og avdeling. Metode: Vi har brukt kvantitativ metode i form av observasjon. Vi har utført en omtaksanalyse på skjelettlab hvor det ble benyttet DR-system, der vi har sammenlignet antall eksponerte bilder på modaliteten med antall lagrede bilder i PACS. Ved å benytte registreringsskjema har vi samlet relevante opplysninger om undersøkelser og analysert kastbildene for å finne årsakene til at bildene ble kastet. I tillegg har vi registrert stråledosen, både på bildene som ble kastet og den totale dosen pasienten fikk i løpet av undersøkelsen. Vi har presentert relevante artikler som vi diskuterte og sammenlignet opp mot våre resultater. I tillegg har vi tatt for oss lovverk som vi mener er relevante for tema og metode. Resultater: Gjennom analyse av dataregistrering har vi kommet frem til at omtaksraten i vår analyse er 12,5 %. De fleste årsakene til kast kom av feilsentrering(50 %) og feilposisjonering (44 %). Til tross for mulige unøyaktigheter ved DAP-meter, ser omtak ut til å tilføre pasienten en betydelig økning i dose. Konklusjon: Vi har funnet at omtaksraten ved vår analyse er noe høyere enn ved analyser utført ved CR- systemer. Omtak ser ut til å tilføre pasienter en betydelig økning i dose. Ved at årsaker til kast blir avdekket, kan avdelingen iverksette tiltak for forbedring og dermed oppnå økt faglig kvalitet. Dette kan i første rekke bidra til redusert stråledose til pasienter. Reduksjon av tid på pasientundersøkelser kommer også pasientene tilgode og avdelingen kan oppnå bedret effektivitet. Det må trekkes frem at omtak også kan indikere faglig bevissthet og kvalitet i arbeidet med å fremstille et bilde med optimal diagnostisk kvalitet. Metoden vi benyttet ved datainnsamlingen ser ut til å være godt egnet til formålet.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectradiografien_US
dc.subjectomtaksanalyseen_US
dc.subjectdigital radiografien_US
dc.titleOmtaksanalyse- kvalitetssikring i digital radiografien_US
dc.title.alternativeRepeat analysis- quality assurance in digital radiographyen_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Radiology and diagnostic imaging: 763en_US
dc.source.pagenumber49 s.en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel